Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Veraicon na mesiac február – pri východe z kostola.
 • Prvý piatok – sv. spoveď v pondelok až štvrtok o 17:30; streda a štvrtok 8:30. Na prvý piatok sa vo farskom kostole nespovedá.
 • Prvá sobota – večeradlo 6:15; sv. omša 7:00.
 • Výmena ružencových tajomstiev na budúcu nedeľu o 14:30.
 • Obetovanie Pána – štvrtok 2.2.2023. Sv. omše 9:00; 18:00. Pri sv. omšiach požehnáme sviece (hromničky), ktoré si prinesiete.
 • KARNEVAL PRE DETI – pozývame deti a rodičov na fašiangový karneval, ktorý bude 18.02.2023 (sobota) o 14:00 v pastoračnom centre na 1. poschodí. Masky – nechávame na Vašej originalite.
 • Detská sv. omša v stredu o 18:00 a mládežnícka v piatok o 18:00.
 • Na pomoc farnosti Sečovská Polianka (oprava strechy kostola) sa vyzbieralo 10 000 eur. V mene pána farára Lukáša Libáka a veriacich farnosti, Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Vďaka za Vašu pomoc a podporu.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – 2.2.2023 o 15:00 – Obetovanie Pána (sviece).
 • Šalgovík :
  • Štvrtok         18:00 – Obetovanie Pána – požehnáme sviece (hromničky).
  • Piatok           18:00 – sv. spoveď 17:15.
  • Sobota          7:00 – prvá sobota v mesiaci. Nedeľa          8:00

Pozvánky