Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 cezročná nedeľa – 29. január 2023

  1. V utorok bude sv. Jána Bosca, vo štvrtok budú Hromnice – Obetovanie Pána, s požehnaním hromničných sviečokv piatok bude sv. Blažeja –  s požehnaním hrdla a v piatok bude aj prvý piatok. Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci a bude prvonedeľná ofera.
  2. Spoveď k prvému piatku bude ako obvykle – ráno a večer pred sv. omšami a počas nich. Okrem toho vo štvrtok už od 16. hodiny a v piatok už od 14. hodiny až do večernej sv. omše. V Milochove bude spoveď v stredu od 15.00 a  o 16:30 sv. omša
  3. Birmovka bude v našej farnosti v nedeľu 30. apríla.
  4. Prvé sv. prijímanie detí bude takto: V nedeľu 14. mája pre ZŠ sv. Augustína, ZŠ Štvorka a ZŠ Päťka. A v nedeľu 21. mája pre ZŠ Jednotka a Trojka.
  5. Preto prosíme rodičov birmovancov – stredoškolákov, ktorí teraz pôjdu na birmovku, aby prišli na stretnutie rodičov aj so svojím birmovancom v nedeľu o týždeň do kostola o 11.30 – na sv. omšou a po nej dostanú potrebné informácie.
  6. Upratovanie kostola: Dedovec. P. Boh zaplať!
  7. Krsty budú budúci víkend.

Pozvánky