Úmysly

Pondelok

17:45 † Félix a Vilma Klimekoví | Považany

Utorok

17:45 † rodičia František a Emília Mülleroví | Považany

Streda

17:45 Na úmysel Ordinára | Potvorice

Štvrtok

16:15 † Ján a Terézia Pomajboví a syn Ladislav | Potvorice
17:45 † Jozef Kašpar a rodičia z oboch strán | Považany

Piatok

17:45 † Jozef Ondrášik | Považany

Sobota

17:45 † Ján a Mária Krškoví, syn Ján, vnuci Miroslav a Ján | Považany

Nedeľa

07:30 Za farníkov | Považany
09:00 † krstní rodičia František a Emília Miklovičoví | Potvorice
10:30 Za zdravie a Božiu pomoc a za nenarodené dieťa | Považany

Oznamy

 • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
 • Prvopiatkové spovedanie:
  • Považany pondelok 16:45-17:40; utorok 09:00-10:00; piatok 16:45-17:40
  • Potvorice streda 09:00-10:00; 16:45-17:40
  • Starých a chorých v piatok od 09:00.
 • Vo štvrtok pri sv. omšiach požehnáme hromničné sviece, ktoré si prinesiete.
 • V stredu v Potvoriciach a v piatok v Považanoch sa bude udeľovať spoločné svätoblažejské požehnanie hrdla.
 • Vstupenky na 4. reprezentačný ples farnosti – piatok 10.2.2023 o 19:00, kultúrny dom Považany – sa rezervujú u p. farára. Prosíme o pomoc s cenami do tomboly.
 • Pán Boh odmeň za zbierku na školstvo Trnavskej arcidiecézy i za milodary!

 

Oficiálne farské oznamy:
https://www.facebook.com/rkcfarnostpovazany/
https://sk-sk.facebook.com/rkcfarnostpovazany/


Pozvánky