Úmysly

Nedeľa

07:00 † manžel, bratia, sestra a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Č
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Štefan Kukučka a jeho rodičia | R
18:30 † otec, svokor, Rudolf a starí rodičia z oboch strán | R

Pondelok

07:00 † rodina Jasenová, Jordánová, Jakešová, Valová a Urbanová | R
18:30 † Ladislav Herák (pohrebná) a dcéra Martina | K

Utorok

07:00 † Alojz a Augustína, brat Milan a starí rodičia z.o.s | K
18:30 † Oľga Hanáčková | K

Streda

07:00 † brat Ján Štekler a manželka a rodičia | Č
17:00 † Rudolf a Amália Slobodoví,† Anna a Pavol Magoví,† Ľudevít a Mária Ressoví | K

Štvrtok

07:00 † Mária a Eduard Markechoví | K
18:30 Za dcéru Eriku a Tatianu a za požehnanie pre ich rodiny | K

Piatok

07:00 † manžel, sestry a rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu | K
18:30 † syn Ľubomír, manžel Michal | Č

Sobota

07:00 Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu | Č
18:30 † rodičia, Vierka a ostatná † rodina | R

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie pre sestru Agátu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Ladislav a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu | R
18:30 † Dagmar a manžel Ľudovít | K

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00.https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Prizbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy sa vyzbierala suma 1.721 €. Za všetky milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

3. Ďakujeme Komunite Blahoslavenstiev i tímu obetavých spolupracovníkov z našej farnosti za povzbudivú duchovnú obnovu v našej farnosti. Nech vám to Pán bohato odmení.

4. V prvopiatkovom týždni navštevujeme chorých v domácnostiach ako zvyčajne.

5. Spovedanie v prvopiatkovom týždni: ráno od 6.30;  večer – v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.00, vo štvrtok od 17.00, v piatok 10.30-11.30 a od 17.00, v sobotu od 17.30.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. V stredu o 18.00 bude pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe téma: Rodina. Našimi hosťami budú manželia Szaboví.

8. Vo štvrtok sú Hromnice, sviatok Obetovania Pána a bude obrad požehnania hromničných sviec. Môžete si priniesť sviece na požehnanie pre vaše rodiny.

9. V piatok vo sv. omšiach budeme udeľovať individuálne Svätoblažejské požehnanie.

10. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

11. V sobotu ráno vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty, meditatívny ruženec.

12. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatokvečer skupina č.1.

13. Hľadáme osobu, ktorá by bola ochotná pomáhať v našej farnosti s kvetinovou výzdobou v chráme. Záujemci sa môžu prihlásiť u pani kostolníčky Mariany Pastorkovej.