Úmysly

Pondelok

17:30 – + Anton, Ladislav, Anna, Jozef a Helena |

Utorok

06:15 – + Alojz Fúra |
17:30 – + Františka (ž.), Emil, Jozef a Mária |

Streda

06:15 – + Anna a Viktor |
17:30 – + Ján Klonga |

Štvrtok

06:15 – + Antónia a Anton |
17:30 – Za obetavých ľudí, ktorí sa postarali o nový kríž v Jahodníckom háji |

Piatok

06:15 – + Anna, Imrich, Ondrej, Johanka, Ondrej a Margita |
17:30 – + Štefan, Vilma, Jozef a Júlia |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Alžbeta Kopálová |

Nedeľa

07:00 – Na úmysel biskupa |
08:30 – Za farníkov |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – + Serafín (5. výročie) |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Prednádražia a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov a  ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť. Osobitne ďakujeme Bohuznámym dobrovoľníkom, ktorí pomohli s uprataním stromčekov, vianočnej výzdoby a betlehemu.
 • Včera pri slávnostnej sv. omši v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline ustanovil žilinský biskup Tomáš Galis do služby akolytu aj našich farníkov: Jozefa Hanakoviča, Vladislava Hofríka, Jozefa Lauku a sestru Rozáliu pôsobiacu v našej farnosti. Vyprosujeme im veľa síl a Božích milostí do vykonávania tejto služby.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Piatok – od 16:45 v kostole (Nie počas sv. omše) a vo štvrtok a piatok aj ráno od 6:15 hod.
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac február.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok 03.02. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 17:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
 • V tomto týždni vo štvrtok a piatok vyspovedá pán kaplán svojich prvopiatkových chorých a nevládnych a v stredu navštívime domovy sociálnych služieb. Pán dekan vyspovedá svojich chorých a nevládnych o týždeň neskôr, čas bude upresnený na budúcu nedeľu.
 • Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána v rámci sv. omší bude požehnanie hromničných sviec.
 • V piatok na spomienku sv. Blažeja v rámci sv. omší sa bude udeľovať požehnanie hrdla.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • Biskupský úrad v Žiline žiaľ nevyhovel našej prosbe zo septembra 2022 a určil termín birmovky o viac ako mesiac skôr a to v sobotu 22. apríla 2023. Vzhľadom k tomu budú stretnutia birmovancov už každý piatok okrem jarných a veľkonočných prázdnin. Prosíme birmovancov, aby prichádzali na tieto stretnutia. Vynechať stretnutie je možné len zo zdravotných alebo iných veľmi vážnych dôvodov.
 • Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 21. mája 2023. Najbližšie stretnutie detí bude v utorok 7. februára pri sv. omši o 17:30 hod.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname účasť na nedeľnej sv. omši.
 • Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. 3. 2023 so zálohou 25 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách.

Farské oznamy – Farnosť sv. Martina (mtmesto.sk)


Pozvánky