Úmysly

Pondelok

07:00 + Mária Burclová | Františkánsky
18:30 + rodičia Michal a Mária a rodina | Františkánsky

Utorok

07:00 za Božie požehnanie pre krstné deti a ich rodiny | Františkánsky
18:30 + manžel Pankrác a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Streda

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
18:30 + rodičia Ján a Emília Pavlíkoví a manžel Pavol Osička | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Františkánsky
17:00 | Farský
17:00 + Eva | Kostolište
18:30 + manželia Vojkovičoví a syn | Františkánsky

Piatok

07:00 za Božie požehnanie pre adoptívne deti | Františkánsky
17:00 + rodičia Vicenoví a syn | Farský
18:30 + rodičia Jozef a Margita a starí rodičia | Františkánsky

Sobota

07:00 + Mikuláš a Anna Štifneroví | Františkánsky
18:30 + Mária Bernátová | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + Margita Habová a Štefan | Františkánsky
08:00 + rodičia Zapatickí a starí rodičia z oboch strán | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Milan Kenda a rodina | Františkánsky
18:30 + Peter Carach, Rudolf Lovecký, rodičia Loveckí a Ondriskoví | Františkánsky

Oznamy

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

 • Vo štvrtok, na sviatok Obetovania Pána – Hromnice, budú sv. omše vo františkánskom kostole o 7:00 a 18:30 h.; vo farskom kostole o 17:00 h. a v Kostolišti o 17:00 h. Pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať hromničné sviece. Nezabudnite si priniesť sviece, ktoré si chcete nechať požehnať.

 • V piatok, na sviatok sv. Blažeja, budeme udeľovať Svätoblažejské požehnanie.

 • V piatok je zároveň 1. piatok mesiaca. Spovedáme v týždni polhodinu pred sv. omšami. Okrem toho tradične:
  v Malackách: vo štvrtok od 17:30 h.
  v piatok od 16:00 h. v oboch kostoloch
  v Kostolišti: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou – od 16:00 h.

 • V sobotu o 7:00 h. bude fatimská sobota.


Pozvánky