Úmysly

Pondelok

06:45 +Ladislav Kollár | Farský kostol
18:00 za zdravie duše a tela, za BP a požehnanie pre rodinu | Farský kostol

Utorok

06:45 +Emil, manželka Erika, syn Emil | Farský kostol
18:00 +Ján Homoľa, Jozef Kováč, Štefan, Magdaléna a Pavol | Farský kostol

Streda

06:45 za BP a zdravie pre syna Martina | Farský kostol
16:30 Miklós gyógyulásáért | Plébánia templom/maď.
18:00 +Ján Beňovic a rodičia | Farský kostol

Štvrtok

06:45 za BP pre manželov Parákových | Farský kostol
18:00 +rodiny Sunegovej a Bátovskej | Farský kostol

Piatok

06:45 +Štefan a Magdaléna Lüley, rodičia František a Katarína, Ján a Júlia | Farský kostol
16:30 +Mons. Procházka Ferenc, testvére Ottó és szüleik | Plébánia templom/maď.
18:00 za +členov Spoločenstva NSJ | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol
18:00 +Juraj a Mária | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Viliam | Farský kostol
08:45 +Mészáros János, neje Mária, szüleik | Plébánia templom/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
10:30 Za BP a zdravie pre rodinu Lengyelovú a Hlinkovú | Farský kostol
18:00 +Zuzana, Jozef a starí rodičia | Farský kostol

Oznamy

Prosíme ochotných veriacich, aby prišli pomôcť pri odložení vianočnej výzdoby vo farskom kostole v pondelok 30. 1. po večernej svätej omši o 18.45.

“Milí rodičia a deviataci, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul, ktorý sa uskutoční dňa 2. februára 2023 o 9.00 hod.
Zúčastnite sa dňa plného zaujímavých aktivít a informácií o štúdiu na cirkevnom gymnáziu.”

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma navštívime v dohodnutých časoch.

V štvrtok 2. 2. je sviatok Obetovania Pána. Kňaz vstupuje do kostola v procesii s asistenciou a požehná „hromničné sviece”, ktoré si prinesiete so sebou.

V piatok 3. 2. je liturgická spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, kedy sa udeľuje prítomným veriacim na záver svätej omše požehnanie hrdla s prekríženými sviecami.

V nedeľu 5. Februára na sv. omšiach bude v našej farnosti sestra Mária z Nitry rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie, o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a tiež zaujímavé svedectvá. Prinesie aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej, Zázračné medaily, škapuliare, ktoré si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok.

 

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: http://faralevice.sk/index.php

Pozvánky