Úmysly

Pondelok

06:30 † Ján Mozoľa a rodičia z oboch strán a živá rodina; † rodina Malčeková, Kováčová, † a živá rodina |

Utorok

18:00 † Michal Fidluš a živá rodina; Pomoc Božiu a ochranu pre otca a brata |

Streda

06:30 † Slavomír Valica (1. výročie); † Magdaléna, Milan a rodičia z oboch strán |

Štvrtok

18:00 † Jozef a Mária Zelenčíkovci, rodičia z oboch strán, brat Ondrej a Štefan; † Dušan Konôpka (pohrebná) |

Piatok

08:00 † Ján Výboch, manželka, syn Pavel, vnuk Jaroslav a pomoc Božiu pre Pavla; † Pomoc Božiu dcérke pri operácii |
18:00 † Veronika Ťuťurisová, Emília, Slavko Valica a živá rodina |

Sobota

18:00 † Ľubomír Mokoš (30. deň); † Ferdinand Jandušík (pohrebná) |

Nedeľa

07:30 † Emília Pálková, Jozef Pálka, syn Jozef a živá rodina |
09:00 Aby sme vedeli byť Kristovým kvasom (priamy prenos) |
10:30 † Pavel a Anna Jombíkovci a dcéra Emília Jombíková |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po rannej sv. omši od 07.00 hod.
  • Vo štvrtok na Hromnice budeme počas sv. omše posviacať sviečky.
  • Všetkých prvopiatkových v domácnostiach budeme spovedať: p. farár vo štvrtok a v piatok, p. kaplán iba v piatok.
  • Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
  • V piatok na sv. Blažeja na záver sv. omše bude spoločné svätoblažejské požehnanie hrdla.
  • V piatok večer po sv. omši bude katechéza pre birmovancov. Pozývame ich aj na sv. omšu a prvopiatkovú sv. spoveď.
  • V piatok bude sv. omša pre deti. Pozývame aj rodičov.
  • Prvé sv. príjímanie bude v našej farnosti 28.05.2023 a sviatosť birmovania 15.10.2023.
  • 25. februára pozývame miništrantov aj otcov na Deň otvorených dverí do seminára v Nitre. Pôjde autobus.

 

Oficiálne farské oznamy:
https://rkfu.webnode.sk/


Pozvánky