Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ František Hudec a manž. Anastázia | Psiare
18:00 Za farníkov | Farský kostol

Utorok

17:00 Poďakovanie za 65 rokov a prosba o Božiu pomoc | Orovnica
18:00 ✝︎ Jozef Kopča, manželka a rodičia | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Mária Drgoňová 2 výročie | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Na úmysel ordinára | Orovnica
17:00 ✝︎ Adorácia | Farský kostol
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danku pri jubileu 50. rokov | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ Mária Ráchelová 1. výročie | Psiare
18:00 ✝︎ Jozef Drgoňa | Farský kostol

Sobota

08:00 Pobožnosť prvej soboty | Farský kostol
18:00 Na úmysel ordinára | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Anna Kosmályová 1. výročie a manžel Karol | Psiare
09:30 Za farníkov | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Vo štvrtok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Pri sv. omši požehnáme hromničné sviece, ktoré si prinesiete no môžete si zakúpiť za dobrovoľný príspevok a vziať do svojich domovov. Sviece budú pripravené pri vstupoch do kostolov.
  • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej za duchovné povolania bude vo štvrtok od 17.00 do 18.00 hodiny.
  • V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedať budeme vždy pol hodinu pred sv. omšou. V piatok v Hronskom Beňadiku hodinu pred sv. omšou teda od 17.00 hodiny. Starých a chorých po domoch, tak v Hronskom Beňadiku ako i na Orovnici a v Psiaroch v tomto mesiaci navštívime v piatok predpoludním.
  • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Pobožnosť k úcte Panny Márie bude ráno o 8.00 hodine vo filiálnom kostole sv. Egídia.
  • “V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke  https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie.

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky