Úmysly

Pondelok

18:30 Za Božiu pomoc pre Annu a deti / + matka Mária Vachová |

Utorok

08:00 + z rodín Siisová, Šimorová, Lukáčeková, Fratričová | sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
18:30 Za Božiu pomoc pre rodinu Švrinovú |

Streda

08:00 + Rajmund, Hedviga, Jozef, Ján a Terézia Belešoví |
18:30 + manžel Zdenko Síth a jeho rodičia Margita a Jozef |

Štvrtok

08:00 + otec Michal a starí rodičia z oboch strán | Obetovanie Pána, sviatok (Hromnice)
18:30 + rodičia Rudolf a Kamila, starí rodičia Polákoví a Kremlágoví a brat Igor |

Piatok

08:00 + Helena a otec Teodor | sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a Annu |

Sobota

08:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 Za farnosť |
09:30 + manžel Vladimír Moravčík, syn Vladko, rodičia Paulína a Jozef, starí rodičia Rozália a Štefan, sestra Eleonóra a príbuzní Poďakovanie darcom, ktorí prispievali do zbierok núdznych |
11:00 Poďakovanie darcom, ktorí prispievali do zbierok |
18:30 + Štefan a Mária Milošovičoví |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Prvý piatok a prvá sobota – V nasledujúcom týždni je prvý
piatok a prvá sobota mesiaca február. Spovedáme pred každou sv.
omšou. Vo štvrtok a piatok aj počas sv. omší.

• Obetovanie Pána – Vo štvrtok 2. 2. 2023 je sviatok
Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Je dňom
Zasväteného života a tiež pri sv. omšiach budeme žehnať sviece.

• Svätoblažejské požehnanie – V piatok 3. 2. 2023 je
ľubovoľná spomienka na svätého biskupa Blažeja. Na záver sv.
omší budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

• Mládežnícka sv. omša, stretká – Od 3.2.2023 by v našej
farnosti bývala večerná sv. omša viac zameraná pre mladých, či už
príhovorom a tiež hudobným doprovodom. A tiež pozývame
všetkých mladých, ktorí už sú po birmovke, každý párny piatok
(teda od 10. 2.) na stretká v domčeku vedľa kostola.

• Stretnutia rodičov na materskej – Stretká rodičov na
materskej by od budúceho týždňa bývali vždy vo štvrtok (budúci
týždeň 3. 2.). Stretnutie začína sv. omšou o 8.00 a potom pokračuje
na fare.

• Stretko miništrantov – Budúcu sobotu 4. 2. pozývame
miništrantov, ale aj tých, čo by chceli miništrovať na stretko.
Stretneme sa o 9:00 pred kostolom.

• Farský bál – Po dvojročnej prestávke Vás aj tento rok chceme
pozvať na farskú fašiangovú zábavu – ples, ktorá sa bude konať 18.
2. 2023 v Istra Centre. Cena lístka je 45 eur. V cene je zahrnutá
večera a malé občerstvenie. O dobrú náladu sa postará hudobná
skupina BeHappy. Lístky si môžete rezervovať v našom ONLINE
rezervačnom systéme na webe devinska.fara.sk/registracia-bal.
Bližšie informácie sú na nástenke (plagátiku) a na našej farskej
webovej stránke. Prihlásiť sa je možné do 10. 2. 2023.


Pozvánky