Úmysly

Pondelok

17:00 | Krnča
17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 29. januára 2023

Dávame do pozornosti párom, ktoré chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo v tomto roku, že príprava na manželstvo – náuka sa bude konať v Pastoračnom centre 10. februára t.r. o 16:00 hod. Prihlásiť sa môžete osobne na farskom úrade, cez prihlasovací formulár na web stránke farnosti Bošany alebo zaslaním e-mailu na adresu: fara.bosany@gmail.com. Viac informácii nájdete na webstránke našej farnosti.


Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme polhodinu pred sv. omšami. V utorok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod. V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod. Zvlášť pripomíname sv. spoveď a sv. omšu na prvý piatok deťom, ktoré si robia deväť prvých piatkov. Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia. V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


Od 4. 2. 2023 začnú vo farskom kostole v Bošanoch pod vedením kňaza Fatimské soboty. Začiatok mariánskej pobožnosti bude o 7:00 hod. po nej sv. omša. Fatimské soboty budú bývať každú prvú sobotu v mesiaci. Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok plnomocné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“


V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/, kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.


Farnosť Klátova Nová Ves plánuje zorganizovať farskú púť do Talianska v čase od 29. mája – 4. júna. Plán púte je navštíviť pútnické mestečko Casciu a hrob sv. Rity, patrónky nemožných vecí; Rím a zúčastniť sa na audiencii so Svätým Otcom; Monte Sant’Angelo – najslávnejšia svätyňa Západu zasvätená sv. Michalovi archanjelovi; San Giovanni Rotondo – pútne miesto svätého pátra Pia; Lanciano, kde sa odohral eucharistický zázrak a napokon Loretto, známe mariánske pútne miesto. Podrobný program púte s potrebnými informáciami si môžete pozrieť na výveske pred kostolom alebo na internetovej stránke našej farnosti. Cena púte je 430 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Pri prihlásení je však potrebné zaplatiť zálohu 100 Euro.


Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 5


Pozvánky