Úmysly

Pondelok

06:00 Za zdravie a BP pre deti Katku a Mateja | Ščúry
12:00 + manžel Štefan | Kaniansky
17:00 Za zdravie a BP pre Marcelu a mamu | Kraus

Utorok

06:00 + manželia Mária a Augustín | Ščúry
12:00 + Pavel Chramec | Kraus
17:00 + Marián Machovich, rodičia a súrodenci | Kaniansky

Streda

06:00 + manžel Štefan | Ščúry
12:00 + Peter Grnáč (1. výročie) a Ján Lehocký | Kaniansky
17:00 + Mária, Rudolf, Ondrej, Dušan, Anton, Marián, Božena a Dušan | Kraus

Štvrtok

06:00 + Ján, Viktor a Radoslav | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre Márie | Kaniansky
17:00 + Marián Machovich, rodičia a súrodenci | Kraus

Piatok

06:00 + otec Blažej | Ščúry
12:00 + Ján a Jaroslav Komorovskí, sestra Anna a rodičia | Kaniansky
17:00 + manžel František a syn Ľubomír | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Sobota

06:30 + Valentín, Margita, súrodenci, švagrovia, švagriné a synovci | Kraus
16:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky
22:00 Lieskovec - miestny úmysel | Šcúry

Nedeľa

00:00 + Pavel Chramec | Kraus
07:00 + Emília, Rudolf, Ľudovít, Anna, Pavel a Mária | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kraus
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry
10:30 + Mária | Kraus
11:00 Zolná - miestny úmysel | Ščúry
18:00 + Helena, Rudolf, Margita a Ondrej | Kaniansky

Oznamy

 • Dnes je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať za vašu finančnú účasť na živote farnosti.
 • Dnes je hromadné vianočného spovedania v našej farnosti. Všetci kňazi dekanátu budú spovedať medzi 15:00 – 18:00 hod. vo farskom kostole a medzi 15:00 – 15:30 hod. v Lieskovci. Spovedať budeme bez prestávky a o 18:00 odídu všetci kňazi na faru. Prosíme, príďte dostatočne včas.

Celodenné spovedanie bude od pondelka do piatku. Podrobný rozpis nájdete na výveske a na farskej stránke. Prosíme nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu ale v predstihu a v pokoji si pripravte dušu na slávenie Kristovho narodenia.

 • V pondelok je Výročný deň posviacky Farského kostola sv. Alžbety. V tento deň možno návštevou kostola a splnením zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • V utorok bude počas večernej svätej omše vyslúžené pomazanie chorých tým, ktorým sa zdravotný stav zhoršil.
 • Skauti pôsobiaci v meste Zvolen prinesú betlehemské svetlo do našej farnosti 23. decembra pri obednej svätej omši. Odpáliť si ho budete môcť až do večernej svätej omše vigílie Narodenia Pána.
 • Sväté omše budú počas sviatkov nasledovne:
 1. 24. 12. – ráno o 6:30, vigílna o 16:00 hod., a v Lieskovci o 22:00 hod.
 2. 25. 12. – polnočná zo soboty na nedeľu o 24:00 hod., doobeda o 7:00, 9:00 a 10:30 hod., večerná bude o 18:00 hod., v Lieskovci o 9:30 a v Zolnej o 11:00 hod.
 3. 26. 12. – rovnako ako na Narodenie Pána (okrem polnočnej a svätej omše v Zolnej, ktoré nebudú)
 • Na slávnosť Narodenia Pána v nedeľu 25. decembra bude po svätej omši o 10:30 hod. krátka jasličková pobožnosť, ktorú si pre vás pripravili naši koledníci. Potom od 14:30 hod. budú s Dobrou novinou navštevovať domácnosti. Ak chcete prijať koledníkov aj vo vašom príbytku, zapíšte sa v sakristii alebo cez online formulár (link) najneskôr do štedrého večera.
 • Farská kancelária bude oficiálne pre verejnosť zatvorená do 8. januára. V nevyhnutných prípadoch si môžete dohodnúť stretnutie s konkrétnym kňazom vopred (telefonicky alebo osobne). Na e-mailovú komunikáciu sa budeme snažiť odpovedať priebežne.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky