Úmysly

Pondelok

06:15 +Ladislav +Mária | Sabinov
18:00 ZBP Regina s rod. | Sabinov

Utorok

06:15 +Marek (1.výr.) | Sabinov
18:00 ZBP Miloš | Sabinov
06:00 +rod. Malíková a Ľubocká | Jakubovany

Streda

06:15 ZBP Peter, Jozef | Sabinov
18:00 +Zdenko | Sabinov
06:00 ZBP Gabriel, Dominik, Alexandra, Adam | Orkucany

Štvrtok

06:15 ZBP Eva (80 rokov) s rod. | Sabinov
18:00 +Július | Sabinov
06:00 +Zlatoň +Vincent +Mária | Jakubovany

Piatok

06:15 ZBP Eva (80 rokov) s rod. | Sabinov
18:00 ZBP Monika s rod. | Sabinov
06:00 +Ivan +Elena | Orkucany

Sobota

22:00 | Sabinov
00:00 | Sabinov
22:00 | Orkucany
00:00 | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 | Jakubovany
09:00 | Orkucany

Oznamy

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE – V dnešnú nedeľu (18.12) spovedáme od 14.00 do 17.30. Bude nás viac, takže využite túto možnosť prijať sviatosť zmierenia. V pondelok, utorok a streda spovedáme iba ráno po sv. omši. Popoludní nespovedáme, pomáhame v susedných farnostiach. Vo štvrtok 22. 12. ukončíme predvianočné spovedanie viacerí kňazi nášho dekanátu večer od 19.00 – 20.30. Tento čas je zvlášť pre tých, ktorí sa vracajú domov na sviatky. 

ŠTEDRÝ DEŇ Je peknou tradíciou, keď sa rodina stretáva pri štedrovečernom stole. Uchovajte si ju ako milý kresťanský zvyk. Nezabudnime na spoločnú modlitbu. A rovnako nezabudnime osláviť Narodenie Spasiteľa účasťou na sv. omšiach a návštevou jasličiek.

POŽEHNANIE DOMOV V predstihu Vám dávame do pozornosti možnosť požehnania príbytku. V sakristii každého kostola je možné sa zapísať. Domy požehnávame okolo slávnosti Zjavenia Pána. Termín upresníme v nasledujúcom týždni podľa počtu prihlásených.

KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodiny, ktoré máte záujem, aby vás tohto roku navštívili koledníci Dobrej noviny, prosíme zapíšte sa vzadu na pripravené hárky. Požehnanie a vyslanie  koledníkov budevo Farskom kostole 25.12. po sv.omši o 10.30; vo filálnych kostoloch po sv. omšiach v deň slávnosti. Koledníci vás navštívia dňa 25.12.  v popoludňajších hodinách. 

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálne prihlasovanie pútnikov na Svetové dni mládeže 2023 v Lisabone v Portugalsku. Informácie a formulár nájdete na stránke:

https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/


Pozvánky