Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za ZBP v tehotenstve a pri pôrode pre Veroniku | Farský kostol
06:00 + Margita | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Eleonóra a Vladimír | Farský kostol
06:00 + Mária a Adela | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 + Elena (1. výročie) | Farský kostol
17:30 + Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kataríny | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
09:30 | Farský kostol
16:00 + Štefánia | Farský kostol
17:30 + Eva, Anna a Otília | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Irena Weissová | Farský kostol
06:00 Za zdravie pre Slavomíra | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

07:00 | Farský kostol
16:00 | Farský kostol
22:00 | Baničné
22:00 | Klačno
07:00 | Františkánky
22:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
16:00 | Jezuiti
22:00 | Jezuiti

Nedeľa

00:00 | Farský kostol
06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Želmíra, Metod, Ľubica a Ivan | Farský kostol
14:30 + Anna (1. výročie) | Farský kostol
18:15 + Ján, Alojzia, Ján a Vladimír | Farský kostol
07:30 | Baničné
09:00 + Ivan Höflich | Baničné
10:30 + Jolana, Pavol | Baničné
07:30 | Klačno
09:00 Za Božiu milosť pre kňazov a biskupov | Klačno
10:30 Za ZBP pre Líviu, Barboru a Richarda | Klačno
00:00 | Rybárpole
08:00 | Rybárpole
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) POŽEHNANIE BETLEHEMOV, VYHODNOTENIE RORÁT: V piatok po detskej rorátnej sv. omši o 6:45
h. vyhodnotíme aktivitu „Od raja po Betlehem“ a požehnáme Betlehemy, ktoré si môžete na sv.
omšu doniesť a položiť pod obetný stôl. Po sv. omši pozývame deti aj rodičov na raňajky na faru.

2) BETLEHEMSKÉ SVETLO: Aj tento rok si môžete zobrať Betlehemské svetlo do vašich domovov.
Skauti ho prinesú 23.12. (piatok) na sv. omšu o 16:00 do farského kostola.

3) POŽEHNANIE NOVÝCH DOMOV A BYTOV: Kto má záujem o požehnanie nového príbytku, môže sa
zapísať v sakristiách kostolov.

4) POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme matky pred
pôrodom. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

5) RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE: Vzadu zo stolíka si môžete do rodín vziať leták
s rodinnou liturgiou pri štedrej večeri (alebo si ho stiahnuť z farskej webovej stránky). Keď
zazvonia zvony o 18:00 h., začneme v našej farnosti štedrú večeru touto liturgiou. Povzbudzujeme
otcov rodín, aby si túto liturgiu – ako kňazi v rodine – pripravili a viedli.

6) NÁVŠTEVA CHORÝCH: Ku chorým, ktorých ste zahlásili v sakristii pôjdeme v utorok 20.12. od 9:00h.

7) OPLÁTKOVÁ SV. OMŠA: Na Štedrý deň o 16:00 h. bude oplátková sv. omša. Pozývame všetky deti.

8) POLNOČNÉ SV. OMŠE: Na sídliskách Baničné a Klačno o 22:00 h. vo farskom kostole o 24:00 h.

9) JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ: Na Božie narodenie o 16:00 h.

10) VIANOČNÉ MESTEČKO: ZŠ sv. Vincenta Vás pozýva navštíviť VIANOČNÉ MESTEČKO. Priestory
školy sa naň premenia v utorok 20. decembra. Príďte si vychutnať neobyčajnú atmosféru
vianočných trhov a podporte ďalší rozvoj školy v srdci našej farnosti! Čakajú vás remeselné uličky
s originálnymi výrobkami, špeciálnym hudobným hosťom je obľúbená kapela KAPUCÍNI. Vstupné
a príspevky sú dobrovoľné, viac informácií nájdete na výveskách či webe školy i farnosti.

11) RORÁTNE SV. OMŠE: Vo farskom kostole každý deň o 06:00 h. a 06:45 h. (za účasti detí). V kostole
na Baničnom tento týždeň v pondelok a piatok o 6:00 a na Klačne tento týždeň v utorok o 06.00 h.

12) INAUGURÁCIA NOVÉHO RIADITEĽA SZŠ: Vo štvrtok (22.12.) pri sv. omši o 9.30 h. bude inaugurovaný
nový riaditeľ SZŠ. Zároveň sa sv. omšou chceme poďakovať sr. Márii Terézii za jej dlhoročnúslužbu pre školu a našu farnosť.

13) BURZA KNÍH: V priebehu týždňa si môžete za dobrovoľný príspevok vybrať z použitých kníh,
položených vzadu na stolíku. Výťažok bude použitý na rekonštrukciu spevárne.

14) VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VIANOCAMI:
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA – VIANOCE 2022
Dátum miesto čas spovedania
18.12. – Nedeľa Ružomberok – farský kostol 16:00 – 17:30
19.12. – Pondelok Ružomberok – Rybárpole 15:30 – 17:30
20.12. – Utorok Ružomberok – farský kostol 15:00 – 17:00
22.12. – Štvrtok Ružomberok – farský kostol 19:00 – 20:30

15) KONCERTY:
▪ Dnešný koncert „Svet lásku má“ je zrušený kvôli chorobe.
▪ 27.12.2022 o 18:30 h. vo farskom kostole: Vianočný koncert (Kéfas).
▪ 1.1.2023 o 19:30 h. vo farskom k0ostole koncert vianočných kolied ktorí si pripravili naši mladí.

16) MILODARY A ZBIERKY:
❑ Milodary na kostol: z pozostalosti prof. Vdp. Jozefa Tylku obetovali 500 €; Bohuznáma 500 €;
Bohuznáma rodina 50 €; Z pohrebu 50 €; bohuznáma 100 €.
❑ V nedeľu na sviatok Božieho narodenie je výročná farská ofera.

17) POĎAKOVANIE: pátrom jezuitom za duchovnú obnovu; seminár pre ženy; duchovnú obnovu
učiteľov a katechétov.

 

Pri želaniach na Vianoce si môžeme uvedomiť silu požehnania, ktorá vyplýva
z krstného kňazstva. Každý pokrstený je povolaný, aby bol „požehnaním“ a aby
požehnával. Žehnať v tom najširšom slova zmysle znamená priať dobro, zvolávať
dobro na osoby, miesta alebo predmety. A keďže Boh je naším najvyšším dobrom,
žehnať znamená zvolávať jeho láskavú moc, jeho blízkosť a ochranu. Preto Pán Ježiš
vyzýva: „Žehnajte, nepreklínajte!“ Najmä tam, kde sa človek cíti slabý, neistý,
ohrozený, zranený, tam treba zvolávať Božie požehnanie, jeho ochranu. Preto keď si
budeme priať na sviatky v SMS–kách, či osobne, nebojte sa povedať „Požehnané
sviatky“, dať tým „šťastným a veselým“ aj pridanú hodnotu Božieho požehnania.