Úmysly

Pondelok

06:30 |

Utorok

06:30 |

Streda

06:30 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
06:45 | Ďurčiná

Sobota

06:30 | Požehnanie betlehemov
00:00 |
22:00 | Veľká Čierna
00:00 | Ďurčiná

Nedeľa

08:00 | Narodenie Pána, slávnosť
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
10:30 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes (18.12.) bude o 14 h modlitba sv. ruženca.
 
     
Pozývame všetkých na rorátne sväté omše :
– pondelok až sobota v Rajci o 6:30
– Ďurčiná piatok o 6:45
   
Spovedanie tento týždeň:
– pondelok : Malá Čierna 16:00 – 17:00
                        Rajec             17:30 – 19:00
– utorok : Veľká Čierna  16:00 – 17:00
                    Rajec                 17:30 – 19:00
– streda : Šuja   16:00 – 17:00
                 Rajec  17:30 – 19:00
– štvrtok : Ďurčiná 15:30 – 17:00
                   Rajec      17:30 – 19:00
– piatok : Rajec  10:30 – 11:30 – žiaci ZŠ
                              16:30 – 19:30 – iba prídení zo zahraničia a týždňoviek
   
   
V nedeľu 25.12. bude po svätých omšiach tradičná vianočná zbierka. Za milodary Pán Boh zaplať.
   
   
   
Ježiš sa narodil v tichu noci. Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho a vytvorili atmosféru radosti, pokoja a nie rachotu delobuchov a petárd. Duchovne spojení prežijeme ako jedna veľká rodina.
  
    
V Rajci ponúkame možnosť tichej poklony pred Sviatosťou Oltárnou, ktorá bude vystavená každý deň, počas večerných sv. spovedí. .
   
   

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,

– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami

Prajeme požehnaný týždeň.