Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Janu, Katarínu, členov ich rodín, Renátu, Miroslavu, Jána a Máriu |

Utorok

06:30 za + Antona, Štefániu a Petra |
17:30 za + Štefana, Annu, Veroniku a Jaroslava |

Streda

06:30 za + Anežku, Matúša, Jozefa, Antona, Rudolfa, Milana, Veroniku, Emíliu, a Jozefínu |
17:30 0 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu, členov jej rodiny a Miroslava |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu, Ivana, Katarínu, Zuzanu, Olivera a Róberta |

Piatok

06:30 na úmysel |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa a Miroslava |

Sobota

00:00 za + Milana a Danku | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Jozefa, Helenu, Ladislava, Máriu a Jána | slávnosť Narodenia Pána
08:30 za + Oľgu, Jána, Annu a Jozefa | slávnosť Narodenia Pána
10:00 na úmysel - vlastný | slávnosť Narodenia Pána
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ladislava, Štefániu, Renátu a členov ich rodín | slávnosť Narodenia Pána

Oznamy

4. adventná nedeľa – 18. decembra 2022

V liturgickom týždni budeme sláviť: v nedeľu slávnosť Narodenia Pána, ktorý začne slávením Štedrého dňa v sobotu. Polnočná sv. omša má platnosť na slávnosť.

Spoločná sv. spoveď v Púchove: bude v piatok od 14.00 – 16.00

Sv. omša vo štvrtok: vo farskom kostole bude iba ráno kvôli spoločnému spovedaniu v dekanáte. Takisto treba mať pochopenie, že sa nám nebude dať zabezpečiť spovedanie pred sv. omšami v týždni najmä večer, nakoľko sme viazaní časom spovedania vo farnostiach dekanátu. Úmysel, ktorý sme pri nahlasovaní zapísali pôvodne na štvrtok o 17.30, sme presunuli na nedeľu o 8.30.

Kancelária farského úradu: bude vzhľadom na spoločné spovedanie v budúcom týždni zatvorená.

Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30

Polnočnú sv. omšu: na Štedrý deň budeme sláviť v Púchove, v Streženiciach a v Nimnici o 24.00.

Adoračný deň: bude v budúcom týždni v pondelok.

Vianočný koncert Zuš: bude v stredu o 16.00 vo farskom kostole, viac info vo výveske a na webe farnosti.

Modlitbu pri betleheme: vo farskom kostole môžeme uskutočniť vo sviatky Narodenia Pána a sv. Štefana popoludní. Kostol bude kvôli tomuto účelu sprístupnený od 14.tej hodiny do večernej sv. omše. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní držať stráž pri betleheme v polhodinovom intervale, aby sa prihlásili v sakristii.

Betlehemské svetlo: prinesú skauti do farského kostola 23. decembra medzi 16. a 18. hodinou. Zobrať si ho domov bude možné z farského kostola 23. decembra v čase od 18.00 – 18.30 a v Štedrý deň v čase od 7.00 – 11.00; a v Štedrý deň aj z filiálneho kostola v čase 10.00 – 13.00. Pri jeho preberaní pre vašu domácnosť, môžete v oboch kostoloch prispieť na Detský domov v Púchove v tradičnej zbierke organizovanej našou farnosťou. Skautom za prinesenie svetla vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Jasličková pobožnosť: v podaní žiakov Czš bude vo sviatok Narodenia Pána, v nedeľu o 15.30. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj účinkujúcim žiakom a za nacvičenie pracovníkom Czš a pani riaditeľke.

Czš: ďakuje všetkým za návštevu na vianočných trhoch, výťažok bol vo výške 857,23 €.

Koledovanie v zbierke Dobrá novina: bude prebiehať v pondelok 26.12. od 9.00. Záujemcovia o návštevu koledníkov sa môžu prihlásiť do 22. decembra vypísaním lístka, kde uvedú meno a adresu a ktorý vhodia do pripravenej schránky vzadu na stolíku. Prispieť v koledníckej zbierke môžu aj veriaci, ktorým návšteva koledníkov z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, k tomuto účelu bude pripravená pokladnička vzadu za lavicami od 26. decembra do 5. januára.

„Seniorka podvodníkovi nenaletela“ a ako funguje legenda „DOPRAVNÁ NEHODA“: sú 2 príspevky od KR PZSR v Trenčíne, ktoré si môžete prečítať vo výveske a na farskom webe.

Vianočná zbierka: bude počas vianočných sviatkov, ktoré liturgicky začneme sláviť polnočnými sv. omšami a ukončíme sv. omšami vo sviatok sv. Štefana. Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 11, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.


Pozvánky