Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Vianočná spoveď – dnes od 14:00 do 17:30. Srdečne pozývame, budeme spovedať viacerí. Počas týždňa sa bude spovedať podľa rozpisu, ktorý je na nástenkách a našej farskej stránke. Pripomíname, že v štvrtok 22.12. nebudeme spovedať pred večernou sv. omšou, ale od 19:00 do 21:00 viacerí kňazi. V piatok 23.12.2022 sa v našej farnosti spovedať nebude.
 • Ďakujeme za roráty – kostolníkom, mladým, pani kantorke, miništrantom, rozdávateľom, lektorom a pánovi kaplánovi Michalovi – za prípravu kostola, službu pri omši  a chutné raňajky.
 • Sv. omše 24.12.2022 (štedrý deň) – 16:00 – pre rodiny s deťmi; 22:00 a 24:00.
 • Dnes je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať.
 • Betlehemské svetlo – 24.12.2022 v Pastoračnom centre na prízemí (vonku) od 9:30 – do 11:30.
 • Kávy po deviatke – dnes bude na 1.poschodí možnosť vianočného fotokútika, môžete sa ísť dať odfotiť. Okrem toho je posledný deň adventnej dobrovoľnej zbierky pre rodiny v núdzi – našu farskú charitu, tiež bude pripravené aj posledné adventné zamyslenie. O týždeň 25.12, kávy nebudú.
 • Mládež – Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach Vás pozýva do Školy slúžiaceho srdca alebo ADAŠ. Kurz tvorí 9 víkendov v roku 2023 s nabitým programom, ktorý trvá od piatku 18:00 do nedele 13:00 v Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou akreditovaný Ministerstvom školstva SR a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS. Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 16 rokov. Prihlásiť sa je možné do 31. decembra 2022 prostredníctvom formulára na www.acmko.sk a FB ACM.
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov 29.12.2022 o 14:30 na vianočné posedenie.
 • Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí pomáhali pri akcii KILO. Pán Boh zaplať za Vašu pomoc s štedrosť.
 • Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na decembrové adventné modlitbové stretnutie v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 Prešov, dňa 20.decembra 2022 o 17,00 hodine.
 • Trojkráľové nálepky s modlitbou požehnania príbytku si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Cena 2 €. Pripomíname nahlásenie požehnanie vašich príbytkov kňazom do 4.1.2022 v sakristii alebo kancelárii. Požehnávať budeme 6.1., 7.1. a 8.1.2023.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok nebude.
 • Šalgovík : Betlehemské svetlo – 24.12.2022 v kostole od 8:30 – do 9:00. Dnes je zbierka na kostol.
  • Streda –  18:00
  • Štvrtok – Vianočná sv. spoveď – 16:00 – 17:00
  • Piatok –  18:00
  • Sobota – Štedrý deň 24:00
  • Nedeľa –  8:00

Pozvánky