Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 1. V týchto posledných dňoch pred Vianocami bude ešte príležitosť k sv. spovedi – s účasťou viacerých kňazov – v našom farskom kostole – vo štvrtok večer od 17:00.
 2. V Milochove, aj v Praznove a Podmaníne bude predvianočná spoveď v utorok od 15:30– do 17:00.
 • Na okolí bude ešte spoveď – v pondelok v Dolnej Marikovej od 15:00, v stredu v Považskej Teplej od 16:00 a v Udiči v stredu od 17:00. U nás v Považskej Bystrici, vo farskom kostole – – ako sme už povedali – vo štvrtok večer od 17:00 do 18:00, alebo dokedy bude treba.
 • Na sv. spoveď pozvime aj príbuzných a priateľov. Birmovanci a žiaci so študentmi si majú samozrejme vykonať sv. spoveď a zúčastňovať sa na sv. omši počas vianoc.
 • Po spovedi chodievajme na prijímanie aj dlhší čas, počas celých sviatkov.
 1. Veľké upratovanie kostola bude zajtra v pondelok ráno od 8:00. Prosíme ženy i mužov o pomoc. Vopred Pán Boh zaplať!
 2. Betlehemské svetlo prinesú naši skauti do kostola v piatok na večernú sv. omšu. Zapáliť si ho môžete počas celého štedrého dňa v predsieni kostola.
 3. V sobotu na Štedrý deň bude večer Polnočná sv. omša – o 24:00. V Milochove o 23.00.
 4. Budúcu nedeľu budú Vianoce, teda sviatok Narodenia Pána. Sv. omše budú tak, ako každú nedeľu.
 • Po sv. omšiach bude výročitá ofera. Pán Boh vám zaplať!
 • Folklórny súbor Považan príde účinkovať, hrať a spievať na sv. omšu o 8:30. Spievať budú aj 15 minút pred sv. omšou a tiež po sv. omši. Srdečne pozývame.
 1. Dobrá novina sa bude koledovať tradične od domu k domu 26. 12. popoludní. Ak chcete prijať koledníkov u vás doma, zapísať sa môžete za zadnými lavicami. Pozývame všetky deti a mladých, ktorí by sa chceli stať koledníkmi, na prípravné stretko dnes v nedeľu 18.12. o 15:00 v Pastoračnom centre. Tešíme sa na vás.
 2. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 1.skupina. V Milochove v stredu nebude sv. omša /spovedáme v Teplej/.
 3. Náš farský časopis – Farské info – si môžete zadarmo prevziať pri východe z kostola. Je tam aj rozpis vianočných sv. omší, aj informácie o novom kostole na SNP a podobne.

 


Pozvánky