Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:00 |
16:00 |
23:59 |

Nedeľa

06:30 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |

Oznamy

Sviatosť zmierenia – Dnes pre večernou svätou omšou od 15.oo hod. sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia. O 18.oo hod. bude svätá omša.

Upratovanie kostola – Srdečná Vďaka! Pán Boh odplať! všetkým dobrodincom,  ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave slávnosti Narodenia Pána: dobrodincom,  ktorí darovali stromčeky do kostola, mužom i ženám, ktorí pomáhali pri osadzovaní  stromčekov a upratovaní kostola.

Sviatosť zmierenia – Vyspovedať sa môžete od pondelku do piatku ráno od od 6.oo  hod. do 7.oo hod. a večer od 17.oo hod. do 18.3o hod.

Štedrý deň – V sobotu je Štedrý deň. Svätá omša ráno o 6.3o hod. je posledná adventná a rorátna. Počas dňa je dobrovoľný pôst. Dopoludnia od 10.oo do 12.oo hod. budú bratia a sestry skauti v kostole konať službu odovzdávania Betlehemského svetla. Po poludní od 14.oo hod. do 16.oo hod. bude na farskom dvore živý betlehem. Popoludní o 16.oo hod. bude v kostole požehnanie betlehemov a svätá omša osobitne určená pre  deti a starších ľudí, ktorým nie je možné prísť na polnočnú. O 18.oo hod. sa rozozvučia  zvony pozývajúce každú rodinu spoločne zasadnúť ku štedrovečernému stolu. Pozývam  vás k modlitbe ako i čítaniu Božieho slova o narodení Spasiteľa.

Narodenie Pána – V noci zo soboty na nedeľu bude polnočná svätá omša o 24.oo  hod. Ráno budú sväté omše o 6.3o hod., 7.3o hod., 9.oo hod. a o 10.3o hod. Pri svätých  omšiach bude farská ofera. Srdečná Vďaka! Pán Boh odplať! za vaše milodary.

Dobrá Novina – Pozývame deti, mládež i dospelých, ktorí by sa radi zapojili do koledovania Dobrej Noviny na pomoc chudobným krajinám, aby prišli na prípravné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok o 16.oo hod. v budove Cirkevnej základnej školy. Koledovanie sa uskutoční v pondelok 26. decembra popoludní. Záujemcovia o prijatie koledníkov sa môžu zapísať v zadnej časti kostola na hárok.

Duchovný program vo Veľkom Orvišti  

pondelok 13.oo + Dušan Šiška (pohrebná omša a pohreb) 

utorok 17.oo + Anna Margalová

štvrtok 17.oo + Mária Paulovičová (10. výročie a nedožitých 100 r.),  manžel František

sobota 22.3o na úmysel

nedeľa 9.oo za dobrodincov kostola


Pozvánky