Úmysly

Pondelok

06:45 Janko Sedláček a ostatní zosnulí z rodiny |
18:00 rodičia Racoví z ob. strán |

Utorok

06:45 Karol Bitter |
18:00 rodičia Šarayoví a brat Marián |

Streda

06:45 rodičia Anna a Karol Minarovič a starí rodičia Halmoví |
18:00 Tibor Gál a rodičia z oboch strán |

Štvrtok

08:00 Ďakovná sv. omša k 50-tke Vladimíra |
18:00 zomrelí z rodiny Humelovej |

Piatok

06:45 manžel Peter Kráner 1. výr. |
18:00 za zdravie a PB pre Evku |

Sobota

06:45 Pohrebná |
16:30 za PB a poďakovanie k 85-ke manžela Stanislava |
00:00 za zom. rod. Emila a Jiřinu a st. rod. Štefana a Teréziu |

Nedeľa

07:00 rodina Mekyšová a Čaprnková |
09:00 za zom. Valériu Martinkovičovu |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 manžel Teodor Čaniga a súrodenci a rodičia |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známy z uloženia urny -30,-€, Bohu známy z pohrebu -200,-€, Bohu známy -200,-€, Bohu známa -100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Evy Čanigovej.
– Koncert ohlásený na dnešnú nedeľu o 16. hod. žiaľ rušíme z dôvodu chrípky jak detí tak učiteľov.

Ďakujeme za pochopenie.
– Stromčeky a vianočnú výzdobu do kostola i betlehem umiestnime v stredu 21.12. Prosíme vás taktiež o pomoc – mužov i ženy o 9.h.

– Vo štvrtok o 8. hod. pri sv. omši poďakuje Pánu Bohu za 50 r. života vdp. Vladimír Beregi,kňaz z Koinonie Jána Krstiteľa, ktorý je zriaďovateľom našej CZŠ JK. Prajeme mu všetko najlepšie a pozývame vás na túto sv. omšu chvály i vďaky nášmu Pánovi za jubilanta. Z tohto dôvodu sv. omša o 6,45 h. nebude

Slávenie Vianoc – Narodenie Pána Ježiša Krista

– Betlehemské svetlo bude k dispozícii od skautov v sobotu neustále pred kostolom tak ako býva zvykom. Môžte si ho prevziať do vašich príbytkov ako symbol Svetla, ktorým je Ježiš Narodený v Betleheme.

– Vianoce začneme sláviť sv. omšou v sobotu o 16,30 h. pre deti a rodiny s deťmi.
– K štedrovečernému stolu zasadneme doma ako i my vo fare o 18.h. za hlaholu kostolných zvonov.

Začneme modlitbou a vhodná je aj krátka stať o Narodení Ježiša Krista v Betleheme zo Svätého Písma. Hlava rodiny nech sa ujme tejto iniciatívy s pokojom a radosťou. Tradičné jedlá a darčeky nech sú prijatím zo srdca.

– Pozývame vás v sobotu na polnočnú sv. omšu o 24.h., ktorá je z liturgie Narodenia Pána.
– Nedeľa 25.12. 2022 je dňom slávnosti Vianoc – Narodenia Pána. Sv. omše sú o 7.,9.,10,30 a 18,30. -Jasličková pobožnosť a požehnanie   betlehema v kostole i vašich betlehemov doma bude na budúcu nedeľu o 16. h. Pripravili ju sestričky, katechétky, pán kaplán s deťmi z Pramienka a CZŠ JK. Všetci ste pozvaní aj s deťmi na túto milú rodinnú slávnosť.

„Prajeme vám pokojný vstup do oslavy Narodenia Pána ako aj ich spokojné a milostiplné prežitie.“ Nech zneje medzi nami i v nás Kristus Narodil sa!

Na ekostol sv. omša bude v nedeľu o 10,30 h., ako aj mládežnícka v sobotu o 16,30 h., plnočná o 24.h. i jasličková pobožnosť i požehnanie jasličiek-betlehemov pánom kaplánom v nedeľu o 16.h. Na káblovke bude polnočná sv. omša o 24.h. v sobotu a v nedeľu o 10,30 h.


Pozvánky