Úmysly

Pondelok

07:00 † z rod. Blažejovej, Bútorovej, Kráčalovej, Vašekovej, Balážovej a Trenčanovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

07:00 † Helena, Ladislav Bahno, Anna Cabalová a za ZaBP rod. Bahnovej, Cabalovej, Vašekovej a Blažejovej | Nemšová

Streda

07:00 † z rod. Begáňovej a Šeligovej a za ZaBP rod. Šeligovej, Virgušovej a Fehérovej | Nemšová

Štvrtok

07:00 † z rod. Cvancigerovej, Michalcovej a Záhorcovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Piatok

18:00 † Ján a Mária (3. výročie), † z rod. Mazanovskej, Orechovskej, Ftorekovej, Koreňovej a Trunkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Sobota

08:00 1. † Darinka Matejková, † z rod. Vašskej a za ZaBP pre túto rod. 2. † z rod. Sprosečovej, Patkovej a Forgáčovej a za ZaBP rod. Patkovej a Hoškovej | Nemšová

Nedeľa

00:00 Pro populo | Nemšová
07:30 | Kľúčové
08:00 † Mária Begáňová, † z rod. Begáňovej, Repovej, Mončekovej a Maslejovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 | Borčice
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † z rod. Begáňovej a Patkovej a za ZaBP rod. Begáňovej a Kristínovej | Nemšová

Oznamy

  • V pondelok až štvrtok budú pre celú farnosť sv. omše vo farskom kostole ráno o 7:00 – rorátne sv. omše. Zvlášť pozývame deti, ktoré si so sebou môžu priniesť aj lampášiky. Po sv. omšiach sú pozvané na malé občerstvenie do učebne vo farskej budove. Chceme poďakovať za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie p. Breznickej, p. Prekopovej, zastupujúcej p. riaditeľke Vrtíkovej a p. katechétke Tatranskej.
  • Pred rannými sv. omšami nebudeme spovedať. Pre tých, ktorí sa nestihli vyspovedať bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmiernenia v piatok od 16:00 – 18:00 hod.
  • V stredu dopoludnia budeme spovedať chorých, ktorých ste nám nahlásili k vianočnej sv. spovedi.
  • V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov a kostolníkov k asistencii počas vianočných sviatkov.
  • V sobotu pri rannej sv. omši budeme požehnávať Betlehemy.
  • I tento rok skauti zo 17. zboru sv. Františka z Assisi budú roznášať betlehemské svetlo. V Nemšovej a Ľuborči do každého príbytku. Betlehemské svetlo bude horieť v predsieni farského kostola a v kaplnkách: V Borčiciach od 9:15; Tr. Závade od 9:30; Kľúčovom od 9:45.
  • V nedeľu na slávnosť Božieho narodenia bude pri všetkých sv. omšiach výročná vianočná ofera. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V pondelok na sviatok sv. Štefana bude vo farskom kostole o 16:00 hod. vianočný koncert v podaní folklórnych skupín Liborčan, Limbora a Dolina. Všetkých Vás srdečne pozývame.
  • Záujemcovia o koledovanie Dobrej noviny môžu prihlásiť svoje domy počas celého týždňa v sakristii a u p. kostolníčiek na filiálkach.
  • Keďže sú ešte voľné úmysly sv. omší, tak tí, ktorí majú záujem môžu si ešte prísť nahlásiť svoje úmysly.