Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie pre rod. Borisovu, Jána a Oľgu |

Utorok

06:15 – + Dušan, Jozef, Gizela, Anna, Štefan |
17:30 – Za zdravie a BP pre Jána, Zuzanu a Tomáška |

Streda

05:30 – Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov |
17:30 – + Dominik |

Štvrtok

06:00 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina, Hedvigu, Katarínu a Moniku s rodinami |
17:30 – + Ivan, Juraj, Veronika, Adam a Ladislav |

Piatok

06:15 – Za živú vieru pre rodinu Tomkovú |
17:30 – + starí rodičia Pavol a Františka |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
16:00 – + Elena a Günther |

Nedeľa

00:00 – Za birmovancov |
07:00 – + Karol, Milan, Anna, Zuzana, Alexander, Mária, + z rod. Ondrlovej |
08:30 – + Margita |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí pomohli ozdobiť Vianočný stromček a nachystať Betlehem.
 • Sv. omše na Slávnosť Narodenia Pána:
  • Farský kostol:
   • 24. 12. o 16:00, 22:00.
   • 25. 12. o 00:00, 07:00, 08:30, 09:40, 11:00.
  • Dražkovce:
   • 24. 12. o 23:00.
   • 25. 12. o 09:45.
 • V tomto týždni spovedáme:
  • Pondelok 19. 12. od 16:30.
  • Utorok 20. 12. – Štvrtok 22. 12. – ráno od 06:15, večer od 16:30.
  • 23. 12. spovedáme už iba prichádzajúcich zo zahraničia (študenti, letušky, piloti, opatrovateľky, kamionisti, vojaci atď.)
  • V sobotu 24.12. nespovedáme!
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac január.
 • Aby sa zabránilo úniku tepla z kostola, počas týždňa na sv. omše bude otvorený iba hlavný vchod. Bočný vchod vo farskom dvore bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
 • V piatok po večernej svomši bude stretnutie miništrantov.
 • Sv. omše s príhovorom pre deti budú pokračovať po vianočných prázdninách v nedeľu 15.01.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 13.1.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Všetky požiadavky na uchádzača, potrebné dokumenty, spôsob podania žiadosti a ostatné informácie nájdete na stránke www.martinsever.sk

Pozvánky