Úmysly

Pondelok

06:15 Lucia, Božena, Irena, Serafína |
17:00 + Milan a Viera |

Utorok

06:15 Za uzdravenie Samuela |
17:00 + Viktor, Agáta, Viktor, Mária |

Streda

06:15 + Juraj, Ján, Július, Bernolt, Mária |
17:00 + Marcel, Anna, Ján | Ondrašová
17:00 + Ján, Margaréta, Mikuláš |

Štvrtok

06:15 + Branislav, Jozef, Božena |
17:00 BPZ pre Romana, Adriána, Tobiasa a Maximiliána |

Piatok

06:15 + Jozef, Anna, Dušan |
17:00 + Karol, Branislav, Ružena | Ondrašová
17:00 BPZ pre Mirku, Helenku, Hanku a Vierku |

Sobota

07:00 + Juraj, Ján, Janka, Herta |
15:00 Na úmysel celebranta |
22:30 Na úmysel celebranta | Ondrašová
23:59 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Melánia | Ondrašová

Oznamy

  • Dnes (ne 18.12.) bude predvianočná sv. spoveď vo farskom kostole od 15:00. Prídu viacerí kňazi. Prosíme vás, aby ste využili túto príležitosť. Pre tých, ktorí sa vrátia zo zahraničia a zo škôl, bude možnosť sv. spovede ešte vo štvrtok od 18:00 do 19:00.
  • Milí veriaci, dnes (ne 18.12.) počas celého dopoludnia budú žiaci našej Základnej školy Apoštola Pavla pred vchodom do kostola predávať koláče, rôzne praktické aj estetické výrobky a vianočné ozdoby. Výťažok z predaja bude použitý pre potreby školy a časť získanej sumy bude poslaný na jedlo pre deti v Afrike cez medzinárodné charitatívne hnutie Mary’s Meals.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola a ozdobenie stromčekov prosíme mládež v piatok o 10:00.
  • Od pondelka do soboty budú ranné sväté omše pri svetle sviec.
  • Koledovanie Dobrej noviny bude 26.12.2022 v meste a 27.12.2022 v Lipt. Ondrašovej. Hárky, na ktoré sa môžete zapísať, sú v kostole na stolíku. Pre tých, ktorí chcú podporiť Dobrú novinu a nemôžu prijať koledníkov, bude pripravená krabička na milodary v kostoloch.

Pozvánky