Úmysly

Pondelok

06:00 † Mária a Jozef |
18:00 † Ján |

Utorok

06:00 † Margita a Ján |
18:00 † Miroslav |

Streda

06:00 † Jozef |
18:00 † Jozef |

Štvrtok

06:00 † František |
18:00 Za ZBP pre Tatianu a Tamaru |

Piatok

06:00 † Helena a Jozef |
18:00 † Peter |

Sobota

06:30 † Jozef |
16:00 Na úmysel celebranta |
00:00 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

08:00 Za veriacich farnosti |
09:00 Na úmysel celebranta | GK
10:00 Za ZBP pre rodinu |
19:00 † z rod. Šurcovej |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,

18:00, sobota 16:00

 

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:30

Humanitár 10:00

 

 • V nedeľu 18.12. bude v našej farnosti hlavná vianočná sv. spoveď v Bazilike sv. Jakuba
  so začiatkom 14:00.
 • V tomto týždni od pondelka budeme spovedať pol hodinu pred každou
  rannou sv. omšou a večer budeme spovedať od 17:00.
 • Vo štvrtok bude sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov. Na túto
  sv. omšu pozývame všetkých birmovancov aj rodičov birmovancov.
 • Koledovanie Dobrej noviny, ktoré už tradične zabezpečuje eRko, sa bude
  konať 26.12. (pondelok) od 13:30. Kto má záujem, nech sa prihlási do
  23.12. v sakristii Baziliky sv. Jakuba alebo v minoritskom kostole.
 • Na ŠTEDRÝ DEŇ v sobotu 24.12.2022 bude ráno sv. omša v Bazilike sv.
  Jakuba o 6:30. O 16:00 v Bazilike sv. Jakuba sv. omša na Vigíliu Narodenia
  Pána – pre rodiny s deťmi a seniorov. O 18:00 zasadneme celá farnosť k
  Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,
  18:00, sobota 16:00
  Narodenie Pána, slávnosť
  štedrovečernému stolu ako jedná rodina. Večeru začneme modlitbou
  a navzájom sa v duchu spojme. Sv. omše v noci už zo slávnosti Narodenia
  Pána: o 22:00 v Závade a v Levočskej Doline. POLNOČNÁ SV. OMŠA – 24:00
  v Bazilike sv. Jakuba, apoštola
 • Na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše:
  • Bazilika sv. Jakuba: 8:00, 10:00, 19:00.
  • Gymnaziálny kostol: 9:00.
  • Závada: 8:00.
  • Levočská Dolina: 9:30.
  Sviatok Narodenia Pána má svoju oktávu, čo znamená, že dnes a
  nasledujúcich sedem dní sa slávi ako ten istý deň Narodenia Pána.
 • V piatok 23.12.2022 na večernú sv. omšu prinesú naši skauti do Baziliky sv.
  Jakuba Betlehemské svetlo. Skautské hliadky budú potom večer a taktiež
  počas Štedrého dňa rozdávať Betlehemské svetlo pri starej radnici a pri
  Betleheme.
 • Vo štvrtok 22.12.2022 dopoludnia navštívime starých a chorých, ku ktorým
  nechodíme pravidelne na prvé piatky. Prosíme, aby ste do stredy večera
  nahlásili svojich starých a chorých v sakristii Baziliky sv. Jakuba.
 • Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk