Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Utorok

06:30 |

Streda

06:30 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

16:00 |
00:00 |
21:00 | B. Lehota
22:30 | Radoľa

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Od pondelka pozývame na ranné Rorátne omše pri sviečkach.
• V piatok po sv. omši pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Aj tento rok sa v našom meste bude konať koledovanie Dobrej noviny 28. ročník na pomoc
najchudobnejším v Afrike. Koledovanie bude prebiehať na sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov
6. januára. Ak chcete, aby koledníci prišli aj k vám, treba sa nahlásiť v sakristiách kostolov v
Kysuckom Novom Meste, Radoli a Povine do 26. XII. 2022.
• Piatok o 18:00 skauti spolu s koledníkmi a mladými z mládežníckeho parlamentu prinesú do
Kysuckého Nového Mesta a našich kostolov Betlehemské svetlo.
• Tento týždeň piatok si Vdp. Michal Oros z Ukrajiny vyzdvihol Mikulášske darčeky pre deti na
Ukrajine. Všetkým, ktorí ste sa zapojili veľmi pekne ďakuje.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre
dospelých. Program je určený pre dospelých, ktorí chcú prehĺbiť svoje náboženské vedomosti.
Pozostáva z desiatich tém, rozložených do piatich stretnutí, vždy v stredu večer. Prvá téma
odznie pri svätej omši o 17:00, druhá hneď po nej. Stretnutia sú voľne prístupné pre všetkých,
no pre prihlásených účastníkov je pripravený aj pracovný zošit so študijnými materiálmi a
úlohami a na záver aj certifikát o absolvovaní kurzu. Vyučovanie bude prebiehať od 11. januára
do 8. februára vo Farnosti sv. Jakuba v KNM. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete
na stránke www.dkuza.sk, alebo aj na našej farskej stránke fpmknm.sk .
• Radoľa: Prosíme všetky deti a tenegarov, ktorí sa zapojili do 3. adventnej výzvy, aby po sv.
omši prišli dopredu k betlehemu, kde spoločne vylosujeme 3 výhercov. Posledná a teda 4.
adventná výzva znie: Pomôž svojmu súrodencovi alebo kamarátovi! To, čo sa Ti podarí urobiť si
poznač na papierik a vhoď do krabičky pri betleheme do 25. XII. Na 5 vyžrebovaných čaká
pekná odmena.

Vianočná svätá spoveď
Radoľa a Povina                       Pondelok 18.XII.       16:30 – 18:00
Kostol P. Márie a Sv. Jakuba Štvrtok 22.XII.             9:30 – 11:30      16:00 – 20:00
Sväté prijímanie sa podáva len v rámci svätej omše, teda mimo spovede.


Pozvánky