Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Ján | Humenné
12:00 + Helena, Jozef, Božena, Juraj | Humenné
18:00 + Veronika a + z rod. Baňasová a Prieložná | Humenné

Utorok

06:15 + Veronika a + z rod. Baňasová a Prieložná | Humenné
12:00 + Andrej, Helena, Irena, Anna, Mária | Humenné
18:00 ZBP František (50 r.) s rodinou | Humenné

Streda

06:15 + Jozef, Mária | Humenné
12:00 + Helena | Humenné
18:00 + Margita (pohreb 27.10.) a + František | Humenné

Štvrtok

06:15 + Ivan, Elena, Štefan | Humenné
12:00 + Anna (40 výr.) | Humenné
18:00 + Jozef (1 výr.) | Humenné

Piatok

06:15 + Igor, Valéria, Emília | Humenné
12:00 + Ján, Anna, Mária, Štefan, Mária | Humenné

Sobota

16:00 + Ivan | Humenné
23:59 + Michal, Anna, Ladislav, Viera, Margita | Humenné
22:30 ZBP Mariana (50 r.) | Brestov
22:30 Poďak. za službu a prosba o BP pre našich kňazov | Slov.Volová

Nedeľa

07:30 ZBP rod. Kardošová | Humenné
09:00 ZBP a poďak. Peter (55 r.) | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 + Štefan, Anna | Humenné
10:30 ZBP Samuel (18 r.) a Sofia (20 r.) | Brestov
08:00 ZBP Mária (80 r.) | Gruzovce
09:15 Za veriacich obce | Slov.Volová
09:00 ZBP Eva | Dubník
10:30 + Ivan | NsP

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY NA 4. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ       19.12.2022 –25.12.2022

• V sakristii si môžete zakúpiť aj oblátky na štedrovečerný stôl za 1,50€.
• Pravidelná večerná adorácia vo štvrtok (22.12.) nebude, nakoľko budeme ešte spovedať a nevieme
kedy skončíme.
• HE: V piatok (23.12.) o 13:00 prosíme členov rôznych spoločenstiev, ale aj mladé rodiny, aby nám
prišli pomôcť vyzdobiť a pripraviť kostol na slávenie sviatkov Narodenia Pána. Každá rodina si
môže „adoptovať“ v kostole jeden stromček, ktorý vyzdobí. Za ochotu vopred ďakujeme.
• Na štedrý deň (24.12.) si budete môcť vyzdvihnúť Betlehemské svetlo pred farským kostolom
Všetkých svätých od 9:00 do 14:00 hod. Plagát je na výveske.
• HE: Štedrá večera v našej farnosti začína o 18:00 hod. za zvuku zvonov. Využite návrh na spoločnú
modlitbu pred štedrou večerou, ktorý nájdete v najnovšom farskom liste.
• Na slávnosť Narodenia Pána v nedeľu (25.12.) vás pozývame do farského kostola aj s deťmi na
požehnanie detí a rodín pri jasličkách (tzv. jasličková pobožnosť). Začína o 15:30 hod.
• Farská kancelária bude zatvorená do 10.1.2023. Súrne prípady vybavíme po svätých omšiach,
pohreby možno nahlásiť kedykoľvek počas dňa.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI

4. adventná nedeľa     18.12.2022

Humenné – mesto        14:30 – 17:30
Humenné – sídl. III.    14:30 – 17:30

Pondelok     19.12.2022

Gruzovce          16:30 – 17:00
Slov. Volová      17:00 – 17:45

Brestov              17:45 – 18:30

Utorok            20.12.2022        Jasenov        17:00 – 18:00

Streda             21.12.2022        Humenné – mesto      19:00 – 20:30

Štvrtok           22.12.2022        Humenné – mesto      16:30 – 18:00

 


Pozvánky