Úmysly

Pondelok

08:00 ✝︎ Emília a Michal Šamoví a kmotrovci Macuľoví | Farský kostol

Utorok

08:00 ✝︎ Augustín Cmarko, manželka Marta 10. výročie | Psiare
18:00 ✝︎ Anna a Dominik Mũlleroví, syn Dominik a brat Martin | Farský kostol

Streda

08:00 ✝︎ z rod. Slabej, Šmigniarovej a Dobiášovej | Orovnica
18:00 ✝︎ Štefan Šovčík, manželka Katarína a starý rodičia | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestričku Cecíliu | Farský kostol

Piatok

08:00 ✝︎ Stanislav Ráchela 7 výročie | Psiare
18:00 ✝︎ Tibor Valachy | Farský kostol

Sobota

08:00 ✝︎ Pavol Miškovský 9. výročie | Kostol sv. Egídia
22:00 Božie požehnanie a zdravie pre Júliu | Orovnica
23:00 ✝︎ Vdp.Alojz Masný | Psiare
00:00 | Farský kostol

Nedeľa

08:00 Za veriacich | Psiare
09:30 ✝︎ Ján Beták 1. výr. | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď, Psiare a Orovnica od 14.00 do 15.00 hod a v Bazilike od 15.00 do 16.00 hodine.
  • V piatok budem spovedať chorých, prosím nahláste tých ktorých pravidelne nespovedám na prvý piatok.
  • V sobotu je Štedrý deň. Počas rannej sv. omše o 8.00 hodine v kostole sv. Egídia požehnáme betlehemy, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.
  • Sv. omše počas vianočných sviatkov budú v našej farnosti slávené nasledovne: v sobotu v noci o 22.00 hodine vo filiálnom kostole v Orovnici, a o 23.00 hodine vo filiálnom kostole na Psiaroch a o 24.00 hodine v bazilike v Hronskom Beňadiku. V  v nedeľu a v pondelok budú sv. omše slávené v riadnom čase: v Psiaroch o 8.00 hodine, v Orovnici o 9.30 hodine a v Hronskom Beňadiku o 11.00 hodine.
  • V  nedeľu je po sv. omšiach je výročitá vianočná, farská ofera. Svoj milodar môžete sprostredkovať i vložením finančných prostriedkov na účet farnosti: Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh odmeň.

OSTATNÉ OZNAMY

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky