Úmysly

Pondelok

08:00 + Jozef Suja (1.výr.) |

Utorok

08:00 + Ján Mitter |
17:00 - za zdravie a BP pre rod. Sarvašovu, deti a vnúčatá (č. 1768) |

Streda

08:00 - za Božiu pomoc pre Helenu Hanesovú |
17:00 + rodičia Markovci a Sarvašovci (č. 1768) | Krivec

Štvrtok

08:00 + Michal Bystriansky, manželka a dcéra |
17:00 + rodičia Krahulcovci a Malčekovci a + deti |

Piatok

08:00 + Ján a Katarína Hakelová, Milan a Anna |
17:00 + Anna a Štefan Čičmanec, Alžbeta a Ondrej Maličký |

Sobota

08:00 - na úmysel cel. |
22:00 - | Krivec
00:00 - na úmysel cel. |

Nedeľa

08:00 + starí rodičia Lalíkovci a Bariakovci, Štefan a Jozef |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Heleny Malčekovej č.1527.
 • Chorých (nie prvopiatkových), ktorí sa nahlásili na prijatie sviatostí pred sviatkami
  navštívime v stredu 21.12.
 • Erko stretnutie bude dnes vo farskej klubovni od 13.30 h. pre všetky deti.
 • Vianočnú výzdobu v kostole urobíme v piatok po rannej sv. omši. Kto môžete, prosím,
  príďte pomôcť.
 • Deti a mladí z eRka sa počas vianočných sviatkov zapoja do Dobrej noviny. Kto by chcel
  prijať koledníkov, môže napísať svoju adresu na lístok, ktorý je na stolíku vzadu v kostole
  a vhodiť ho do označenej krabičky. Koledovanie Dobrej noviny bude na sviatok sv. Štefana
  26.12.2022.

Pozvánky