Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 | Vianočná spoveď 8:00-11:30, 12:30-16:30
18:00 | Vianočná spoveď 8:00-11:30, 12:30-16:30

Streda

06:30 | Vianočná spoveď 8:00-11:30, 12:30-16:30
18:00 | Vianočná spoveď 8:00-11:30, 12:30-16:30

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

06:30 |
15:45 |
23:59 |
23:00 | Horelica
22:00 | Čadečka

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
15:45 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Vianočná sv. spoveď bude vo farskom kostole v utorok 20.12.2022 a v stredu 21.12.2022 od 8:00 do 11:30 a poobede od 13:30 do 16:30, pre tých ktorí nemohli cez deň bude možnosť spovede ešte pred sv. omšami.

Spovedá sa celý týždeň pol hodiny pred sv. omšami. Ráno od 6:00.

Prvá vianočná sv. omša (sobota 24.12.2022) bude vo farskom kostole bude o 15:45, o 23:30 začne vo farskom kostole pásmo kolied a o 24:00 polnočnou sv. omšou oslávime Narodenie Pána.

Na štedrý deň – Čadečka 22:00 a Horelica 23:00.

Na budúcu nedeľu (25.12.) slávime Nedeľu Narodenia Pána, sv. omše budú ako v nedeľu, pridáva sa aj sv. omša o 15:45. Po sv. omšiach bude Vianočná ofera, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Na narodenie Pána bude pri sv. omši o 12:00 požehnanie detí.

Na sviatok sv. Štefana (26.12.) budú sv. omše ako v nedeľu – sv. omša o 12:00 nebude.

Príprava kostola k Vianočným sviatkom bude vo štvrtok.

Rodiny ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu prihlásiť v sakristii kostola.

Počas adventu budú bývať RORÁTNE SV. OMŠE o 6:30, slávené pri svetle sviečok od pondelka do soboty.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto…. Sprevádzať nás bude výnimočná postava sv. Joachim, otec Márie a starý otec Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením, ale aj o adventnom čakaní na Neho. Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy – ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša. Zvlášť pozývame deti.

V sobotu 24.12.2022 bude posledná rorátna sv. omša.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá do 3. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt bližšie info na letáku.

Dnešnú 4. adventnú nedeľu 18.12.2022 od 14:30 do 17:00 vás pozývame na Vianočný punč (alko aj nealko) a zdobenie vianočného stromčeka pri pastoračnom centre.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Podzávoz u Sedláka.

Vzadu v kostole na stojanoch sú nové JKS – Modlitebné knižky, ktoré môžete používať pri sv. omšiach.

Betlehemské svetlo – bližšie info, keď bude k dispozícii.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.