Úmysly

Pondelok

06:30 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

06:30 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Streda

06:30 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

06:30 | spoveď v Bytči od 15. 30 do 19. 30 hod.

Piatok

06:30 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

22:00 | Malá Bytča
22:00 | Hlboké
22:00 | v mestskej časti Hliník
00:00 | Bytča

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
18:00 | Bytča
08:00 | v mestskej časti Hliník
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Adventné obdobie je časom prípravy na Slávnosť Narodenia Pána. Môžeme sa naň pripraviť aj dobrou sv. spoveďou. Spovedáme pred každou sv.  omšou 30 min.

Spoveď s viacerými kňazmi bude v našej farnosti tento štvrtok 22. decembra 2022: 

V Malej Bytči,  v Hlbokom a v mestskej časti Hliník spovedáme: od 15. 00 – 15. 45h

v Bytči od 15. 30 do 19. 30 hod. Sväté prijímanie nebudeme rozdávať, po modlitbe po sv. spovedi prosíme uvoľniť miesto ďalším.

Chceme vás všetkých povzbudiť, ktorí ste ešte nestihli v tieto týždne sv. spoveď, aby ste pristúpili k sviatosti zmierenia a prežili Vianočné sviatky v posväcujúcej milosti.

Ráno budú sv. omše, ako ste počuli, už o 6. 30 hod.  pri svetle sviec. Pozývame  zvlášť deti, prineste si každý z vás sviecu, alebo lampášik.

Farský ples:Pozývame Vás na Farský ples, ktorý sa uskutoční 27. januára 2023 v našom Kultúrnom dome v Bytči. Cena vstupenky je 45 Eur. Predaj vstupeniek bude v stredu od 18:00-18:30h. vo Farskom centre.

V sakristii sú k dispozícii ešte na predaj drevené ozdoby na stromček.

Betlehemské svetlo: K dispozícii bude betlehemské svetlo, ktoré nám prinesú skauti (zapálené v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme) a ktoré si môžete vo štvrtok, v piatok a sobotu odpáliť v predsienke farského kostola.

Vianočná ofera: Na prvý a druhý vianočný sviatok bude tradičná vianočná ofera. Bude možné zároveň podporiť aj Dobrú novinu. PBZ!

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch i tým, ktorí sa starajú o ich výzdobu a čistenie; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Ďakujeme animátorom za duchovnú obnovu pre birmovancov v Čičmanoch i všetkým, ktorí finančne týchto mladých ľudí podporili.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Úradné záležitosti

Farská kancelária je zatvorená nakoľko spovedáme v dekanáte. Kontaktujte nás mailom, v nutných prípadoch po sv. omši, príp. po skončení sviatkov.

Ďakujeme za pochopenie

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky