Úmysly

Pondelok

07:00 + Šarlota a Daliborko | Bojnice

Utorok

16:30 + Anna, Albínka a Alexander | Dubnica
17:30 + Roman Krajčí | Bojnice

Streda

16:30 + Ľudovít Bernát (1. výr.) | Šútovce
17:30 + Jozef Mocný, rodičia z oboch strán a sestra Mária | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Júlia a Koloman Kočner a rodičia z oboch strán | Bojnice

Piatok

16:30 + Jozef, Eva a dcéra Eva | Dubnica
17:30 + Bernardína a Jozef | Bojnice

Sobota

16:00 + Antónia a Ondrej, Mária a Ján, rodičia a súrodenci z oboch strán | Bojnice
22:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Šútovce
22:00 za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka Jána | Dubnica
00:00 na úmysel biskupa | Bojnica

Nedeľa

07:00 + Mária a Juraj Petic | Bojnice
08:30 na úmysel biskupa | Šútovce
08:30 + z rodín Ličkovej a Slezákovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Helenka Matiašková (1. výr.) | Bojnice

Oznamy

Predvianočná sv. spoveď v Bojniciach bude dnes:

Bojnice – od 15.00 – 17.00 h.

Dubnica – od 15.00 – 16.00 h.

Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 15.45 h. a o 16.30 h.

V tomto týždni budeme spovedať:

– v Bojniciach – v pondelok, stredu, štvrtok a piatok pol hodinu pred sv. omšou,

– v Dubnici – v utorok a piatok pol hodinu pred sv. omšou.

V stredu 21. decembra budeme vo farskom kostole v Bojniciach stavať od 8.00 h. betlehem a vianočný stromček, prosíme o pomoc.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Betlehemské svetlo prinesú skauti do  Bojníc v sobotu (24. 12.) a budú ho rozdávať pri farskom kostole sv. Martina, pri kostole v Dubnici a pri lekárni Notre Dame od 13.00 – 14.00 h. Zobrať si ho budete môcť aj po vigílnej sv. omši, ktorá bude o 16.00 h. vo farskom kostole.

V nedeľu na slávnosť Narodenia Pána bude farská ofera.

V nedeľu – na slávnosť Narodenia Pána – bude o 18.30 h. vo farskom kostole v Bojniciach vianočný koncert speváckeho zboru sv. Martina.

Koledovanie Dobrej noviny po domoch v tomto roku nebude. Prispieť na podporu Dobrej noviny budete môcť počas zbierky, ktorá bude na tento účel v pondelok na sv. Štefana. 

Ďakujeme za predvianočné upratovanie kostola. Ďakujeme za stromčeky do kostolov a všetkým, ktorí pripravili vianočnú výzdobu v našom kostole a v kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

Decembrová zbierka na kostol bola 562,- €. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Lektori v Bojniciach si môžu v sakristii prevziať rozpis čítaní počas vianočných sviatkov.

                                                                                                                                    Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky