Úmysly

Pondelok

06:30 Za požehnanie v novej robote pre vnuka |
17:30 + otec Vojtech |

Utorok

06:30 Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba za pokoj na duši |
17:30 Za Božie požehnanie, zdravie a Božiu pomoc pre Evu a pre dcéry Dagmar a Dianu |

Streda

06:30 + rodičia, starí rodičia a ostatní z rodiny |
17:30 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kubišovú a Bednárovú |
17:30 + starí rodičia, Jozef, Katarína a Ján a Anna |

Piatok

06:30 + rodičia, bratia a starí rodičia |
17:30 Za pevné zdravie a dary Ducha Svätého pre duchovných otcov |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
22:00 + svokrovci, manžel a starí rodičia |

Nedeľa

00:00 Za celú fončordskú farnosť | NEDEĽA NARODENIA PÁNA prikázaný sviatok
07:00 + rodičia Štefana a Máriu |
08:15 Na úmysel kňaza |
09:30 + mama Marta Rišová |
11:00 + Martuška, rodičia a ostatní z rodiny |
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Turisovú, Majerčákovú, Vrbovú, Benčovú a Orlickú |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 1.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Na našej webovej stránke farnosti môžete nájsť texty domácej liturgie pre modlitbu
  s deťmi pri zapaľovaní štvrtej adventnej sviece.
 • Dnes od 15.30 do 18.00 hod. Spovedať by sme mali 13 kňazi a tak si nájdite čas pre
  očistu svojej duše.
 • V pondelok o 17.30 pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na katechézu do kostola.
 • V utorok po večernej svätej omši bude stretnutie birmovancov v pastoračnom centre.
 • Prosíme ochotných mužov i ženy, ktorí by chceli pomôcť pri stavaní a zdobení stromčeka a betlehema, aby prišli vo štvrtok 22.12. po večernej sv. omši do kostola. Ďakujeme!
 • Aj tento rok v našej farnosti bude prebiehať Koledovanie Dobrej Noviny. Kto by mal záujem privítať koledníkov, môže sa zapísať od dnes na bočnom stolíku. Nácvik detí na koledovanie bude 23.12. o 15.00 v pastoračnom centre. Pozývame všetky deti aj mladých a tešíme sa na vás! Koledovať by sme chodili na sviatok sv. Štefana 26.12.2022
 • Kto má doma nevládneho príbuzného, ktorý pred Vianocami nemôže prísť do kostola na sv. spoveď – nech sa zapíše na bočnom stolíku do dnešnej večernej svätej omše a prídeme ho vyspovedať domov.
 • Chceli by sme v našej farnosti zreformovať ružencové bratstvá, nakoľko máloktoré má plný počet členov. Preto prosím tých, ktorí by ste chceli byť členom (modliť sa denne jeden desiatok ruženca), aby ste si na bočnom stolíku zobrali prihlášku, vypísali ju a do 23.12. vhodili do krabice. Prihlášky vypíšte i tí, ktorí sa už modlíte i noví členovia, nech máme na seba kontakt. Výhodou členstva v bratstve je, že sa pomodlíme jeden desiatok ruženca a ostatné sa pomodlia ďalší členovia bratstva, no milosti získame akoby sme sa pomodlili 20 desiatkov.
 • Na stolíku pri časopisoch si môžete vyzdvihnúť rozpis vianočných sv. omší pre celú Banskú Bystricu.