Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 Za Božie požehnanie pre rod. Ďuricovú |

Streda

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Jakubčínovú |
18:30 + Agneska Korčková |

Štvrtok

07:30 Za Bož. Požehnanie pre deti s ich rodinami + Ján Štiak |

Piatok

07:00 Za pokoj v rodinách Tuhárskej a Tučekovej |
18:30 + Jozef Kúkoľ |

Sobota

07:30 + Jozef, František, st. rodičia a švagor |

Nedeľa

07:30 + st. rodičia |
10:00 Za Božie požehnanie pre rod. Pirščovú |
08:45 | DD

Oznamy

  • V pondelok, stredu, a v piatok budú sv. omša ráno o 7.00hod.
  • Vo štvrtok nakoľko je št. sviatok bude sv. omša len ráno o 7.30 hod ako v sobotu.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
  • Upratovať kostol prosíme 5. skupinu v sobotu po rannej sv. omši.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mladých – pozývame aj bývalých birmovancov.
  • Dnes je zbierka na potreby kňazského seminára. Za dary Pán Boh zaplať!
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia. Pozývame vás a aj bývalých birmovancov

Pozvánky