Úmysly

Pondelok

06:45 +Jozef +Anna +Štefan | Sabinov
18:00 +Martin | Sabinov

Utorok

06:45 +Žigmund +Aurélia | Sabinov
18:00 ZBP Sára s rodinou | Sabinov
17:00 +Jarmila +Andrej +Mária +Andrej | Jakubovany

Streda

06:45 +Anna | Sabinov
18:00 +Karol (1.výročie) | Sabinov
17:00 RB | Orkucany

Štvrtok

06:45 +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Magdaléna (70 r.) | Sabinov
18:00 ZBP Irena s rodinou | Jakubovany

Piatok

06:45 ZBP František | Sabinov
18:00 ZBP Jozef a Eva (30 r. sobáša) | Sabinov
18:00 ZBP František | Orkucany

Sobota

06:45 +Peter | Sabinov
18:00 ZBP Anna | Sabinov
18:00 ZBP František s rodinou | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 +Helena +Tomáš | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 ZBP Katarína | Jakubovany
10:30 ZBP Anna | Orkucany

Oznamy

STRETNUTIE FAUSTÍNUM dnes, 13.11. sa uskutoční stretnutie združenia Faustínum. Začína vo Farskom kostole Hodinou milosrdenstva a Korunkou Božieho milosrdenstva o 15.00, pokračuje stretnutím na Farskom úrade.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA budúca nedeľa je nedeľou Krista Kráľa – poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Vo všetkých kostoloch sa v ten deň modlíme počas osobitnej pobožnosti pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou modlitbu zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“ určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY dnes je v kostoloch našej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety. Už tradične sa koná v termínovej blízkosti sviatku patrónky našej katedrály na podporu charitatívnych diel našej arcidiecézy. Svoj milodar môžete podľa vlastného uváženia a možností odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch.

PRIHLÁSENIE NA KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Deti, ktoré sa chcú prihlásiť na koledovanie Dobrej noviny, môžu sa zapísať na pripravené hárky pri východe z kostola do 25. novembra. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov sa budú zapisovať v decembri. Podrobnejšie sa o tohtoročnom koledovaní dobrej noviny dočítate v aktuálnom Farskom liste.

STRETNUTIE DETÍ Najmladších členov našej farnosti pozývame na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu, 19. 11. o 14.00 na fare. Predpokladané ukončenie je o 17.00.

PONUKA KNIHY Jozef Ivan: 365 zamyslení pre potešenie duše. Autor je gréckokatolícky kňaz. Zozbieral príbehy a zamyslenia na každý deň v roku. Cena knihy je 21€. Zakúpiť si ju môžete v kancelárii Farského úradu.


Pozvánky