Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Walter, Wilhelmína, Karla | Farský kostol
17:30 + Michal, Mária a Štefan | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Stanislav | Farský kostol
17:30 + Vladimír, Magdaléna, Vladimír a Eva | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za 25 r. manželstva Jozefa a Mariany | Farský kostol
17:30 + Ján, Paulína a Ján | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Júlia, Štefan, Vilma, Vasil, Ján | Farský kostol
17:30 + Marta, Ľudovít a Bohuš | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Miloslav, rodičia Albína a Kamil | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Ján, Antónia, Ladislav, Marta | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Ján, Júlia a Štefan, Mária a Ján | Farský kostol
18:15 + Elena | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 - Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 rnosti 11:00 + | Farský kostol
14:30 + Miroslav | Farský kostol
18:15 + Jozef | Farský kostol
07:30 Za zdravie a Božie pož. pre Katarínu s rodinou | Baničné
09:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu | Baničné
10:30 + Jolana, Tibor, Michal a Kamil | Baničné
07:30 + Rudolf, Martin a Ján | Klačno
09:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tamaru | Klačno
10:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Evku | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky - Výročie posvätenia kaplnky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. ONDREJA: Odpustová slávnosť sa tohto roku bude sláviť v našej
farnosti o dva týždne, 26. novembra 2022 (sobota) o 10:00 h.

2. POŽEHNANIE MATIEK PRED PÔRODOM: V stredu počas sv. omše o 16:00 h. požehnáme matky pred
pôrodom. Prosíme, aby zaujali miesta pred oltárom Panny Márie.

3. REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA: V priebehu budúcich 2 týždňov bude v našej farnosti
prebiehať reforma Ružencového bratstva (RB). Všetci, ktorí by ste sa chceli stať členmi RB,
vrátane tých, ktorí pred dvoma rokmi vyplnili prihlášku, je potrebné, aby ste vypísali prihlášku
nanovo a rozhodli sa, do akej formy RB chcete patriť. Vyplnenú prihlášku odovzdajte do 20.11.2022
do škatule vzadu na stolíku pri Katolíckych novinách. Tam nájdete aj prihlasovací formulár.

4. FARSKÁ PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME: Farnosť sv. Ondreja pripravuje v dňoch 18.06. – 25.06.2023 púť do
Svätej zeme. Sprevádzať nás bude biblista, rektor Kňazského seminára v Košiciach, ThDr. Štefan
Novotný, PhD. Na budúcu nedeľu, pri sv. omšiach o 08.00 h. a 09:30 h. nám tento kňaz pútavo
priblíži ďaleké miesta vo Svätej zemi, ktoré sú dodnes vzácne pre pútnikov z celého sveta, ktorí
tu prichádzajú, aby sa dotkli zeme, po ktorej chodil Ježiš Kristus. Zároveň poskytne informácie pre
tých, ktorí by sa chceli púte zúčastniť.

5. SEMINÁR PRE ŽENY: Spoločenstvo pri KU a Farnosť sv. Ondreja pozývajú všetky ženy na Seminár
učený práve pre ne. Na desiatich stretnutiach, ktoré sa budú konať raz za tri týždne, sa spolu
budeme modliť, vypočujeme si prednášky a svedectvá, zažijeme spoločenstvo. Prvé stretnutie
s témou „Miloval ťa prvý“ sa uskutoční 21. novembra (pondelok) o 17:00 vo Farskom kostole sv.
Ondreja. Viac informácií nájdete na plagátoch na výveske.

6. DEŇ SPOLOČENSTVA: V nedeľu 20.11. o 9.30 bude Spoločenstvo pri KU pozýva na Deň spoločenstva
v Kostole sv. rodiny v Rybárpoli. Začína sa sv. omšou a po nej nasleduje ďalší program.

7. POĎAKOVANIE: za vašu účasť na modlitbách na cintoríne; spevokolu Andrej za spevy na
pobožnosti; prípravu stretnutia žalmistov a organistov.

8. STRATY A NÁLEZY: V kaplnke na Kalvárii sa našli okuliare. Vyzdvihnúť zabudnuté predmety si
môžete v sakristii farského kostola.

9. OHLÁŠKY:
▪ Peter CIBULKA býv. v Nižná Boca a Eva UHRINOVÁ, býv. v Krompachoch, ohlasujú sa po tretí
raz;
▪ Michal DRUSKA, býv. v Ružomberku a Marana VÍŤAZOVÁ, býv. v Ružomberku, ohlasujú sa po
druhý raz.

Nasledujúce citáty pochádzajú z rozhovoru sv. Gertrúdy Veľkej s dušou z očistca brata Hermana, za
ktorú sa svätá vytrvalo modlila. Pán Ježiš dal duši milosť rozprávať sa so svätou a prezradiť jej, čo
duša v očistci prežíva.

”Kvôli akému hriechu si najviac trpel?” Odpovedal: “Bolo to presadzovanie
vlastnej vôle a názoru. Keď som preukazoval láskavosť niekomu, nerobil
som to tak, ako si to ten človek želal, ale tak, ako som to chcel ja. Trpím za
to tak veľmi, že keby sa zhromaždilo celé psychické utrpenie ľudstva a
vložilo by sa do jednej osoby, je to stále omnoho menej utrpenia, aké
zažívam teraz.”


Pozvánky