Úmysly

Pondelok

06:45 manžel a švagor Jozef |
18:00 za zdr.,PB ro. Gendiarovu,Tichakovu,Mikušovu,Laurincovu |

Utorok

06:45 rodičia Gizela a Viktor,syn Jozef a st. rodičia z ob. str. |
18:00 za zom. z rodiny Dolinajových |

Streda

06:45 František Grochal a rodičia z ob. strán |
18:00 za zdravie a PB pred dcéru Mišku s rodinou |

Štvrtok

06:45 Oľga Mezgou |
18:00 manžel Július a rodičia |

Piatok

06:45 Jaroslav Švec |
18:00 zom. z rodín Junásovej a Gatiarovej |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 rodičia Struhároví |

Nedeľa

07:00 manžel Anton, rodičia a súrodenci |
09:00 za PB k 50-tému výr. Sobáša Márie a Milana |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 rodičia Viktor a Mária Ivanoví |

Oznamy

 – Milodary na kostol : Bohu známy z krstu -100,-€, Bohu známy z pohrebu -100,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známy-100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Antónie Belákovej.
– Ďakujeme Technickým službám mesta Partizánske za úpravu a obnovu drevín v blízkosti fary a kostola. Chcem podotknúť, že tak ako v minulosti, tak aj pri tejto úprave vždy to robíme na vlastné náklady a práce si riadne platíme. Neplytváme verejnými financiami pre účely farnosti.

 – Ďakujeme Mestu Partizánske za prvú etapu rekonštrukcie cesty na námestí, kde je aj kostol. Nech sa podarí aj druhá etapa.
Autobusovú zastávku vybudovanú v rámci 1.etapy rekonštrukcie námestia a umiestnenú do hlavného vstupu do fary farnosť nežiadala. Nikto na nej nenastupuje, nikto na nej z autobusu nevystupuje. Kostol túto zastávku nepotrebuje a ani fara. Teda farnosť a kostol nie je príčinou použitia verejných financií na vybudovanie tejto zastávky. Farnosť o budovaní tejto zastávky ani nevedela. Je pre nás zbytočná.

– Pozývame na modlitbu chvál, ktoré sa uskutočnia v piatok 18.11. po večernej sv. omši.
– Zajtra v pondelok po rannej sv. omši budeme zapisovať vaše úmysly na sv. omše na ďalší polrok.

– Na budúcu nedeľu máme slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. Po sv. omši o 10,30 hod. pred vyloženou Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou vykonáme zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

– Prosíme o stretnutie birmovancov na budúcu sobotu o 17,30 h. v kostole.
– V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

– Na ekostol a mestskej káblovej televízii sv. omše sú v nedele a prikázané sviatky o 10,30 h.

Vladimír Farkaš, farár- dekan


Pozvánky