Úmysly

Nedeľa

07:00 † LukréciaPokopcová rod. Durdíková a rodičia z oboch strán | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Milan Pagáč a vnuk Martin | K
18:30 † Milan Blaško (30. výročie) a † Marta Blašková | Š

Pondelok

07:00 † rodina Fusková | Š
18:30 † Jaroslav Zlatý (pohrebná) | R

Utorok

07:00 † Jozef a Janka Hodinoví | K
18:30 † manžel a rodičia z oboch strán | R

Streda

07:00 † manžel, rodičia, bratia , zaťovia a ostatná zosnulá rodina Žinčíková | R
17:00 Za Božie požehnanie pre Oľgu | K

Štvrtok

07:00 † Jozef Tatranský | K
18:30 † kňaz Dušan Jurák (1. výročie úmrtia) | Š

Piatok

07:00 Poďakovanie za spoločne prežitých 50 rokov manželstva. | Č
17:00 † Michal Šimo (1.výročie) | Č

Sobota

07:00 Za Božie požehnanie za dcéru s rodinou | K
18:30 † otec Arnold Vojtech, za nedožitých 100 rokov a Božie požehnanie pre živú rodinu | Č

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Križákovú | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu a za všetkých zosnulých z rodiny | R
18:30 Poďakovanie za 40 rokov manželstva a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá | K

Oznamy

1. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

2. V túto stredu o 18.00 bude stretnutie farského spoločenstva, na programe bude Lectio divina v pastoračnom centre. Plagát je na výveske i webe. Srdečne vás pozývame.

3. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

4. Spovedáme½ hodiny pred omšami.

5. V každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny pozývame do farského klubu detí a mládeže v pastoračnom centre.

6. Na budúci piatok 18.11. o 18.30 h. vás pozývame na koncert duchovnej hudby v našom farskom kostole Podujatie sa koná v spolupráci s MsKS v NM.  Účinkujú: Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena a Spevácky zbor slov. učiteľov. Plagát je na výveske i webe. Upozorňujeme, že večerná svätá omša v piatok je posunutá a bude už o 17.00 h.

7. V piatok po omši bude v pastoračnom centre stretnutie birmovancov.

8. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatok po rannej sv. omši skupina č.6.

9. Na budúcu nedeľu bude medzi omšami otvorená Farská knižnica, tak ako zvyčajne.

10. Na výveske i webe nájdete plagát s programom Trnavskej novény.

11. Naša farnosť organizuje v pondelok 14. novembra autobusovú púť na Trnavskú novénu, kazateľom je o. arcibiskup S. Zvolenský. Odchod autobusu bude o 16:00h od mestskej tržnice, od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Cena autobusu je 8 €. Dnes máte poslednú možnosť sa prihlásiť (v sakristii).

12. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude 20.11. o 15:00 v pastoračnom centre.

13. Pozývame všetkých miništrantov na výnimočné miništrantské stretko, ktoré bude pri príležitosti MINFA DOD v kňazskom seminári v Bratislave v sobotu 26.11.2022. Začiatok bude o 8:30 a predpokladaný záver je o
15:30. Na toto stretnutie sú pozvaní aj rodičia miništrantov pre ktorých bude tiež pripravený osobitný program. Prihlásiť sa treba v sakristii, ale aj sa treba zaregistrovať na stránke www.minfa.sk. Sú tam odkazy na formuláre pre miništrantov a rodičov.

14. Pozývame všetkých, deti a vedúcich skupiniek (vek vedúcich minimálne 16 rokov), ktorí sú ochotní zapojiť sa do koledovania 27. a 28.12. 2022 v rámci projektu Dobrá novina. Úvodné spoločné stretko bude vo štvrtok 24.novembra o 18.00 hod. v pastoračnom centre. Dozviete sa potrebné informácie a rozdelíte sa do koledníckych skupín. Vedúci skupín dostanú metodické materiály, preto je dôležité, aby tam prišli. Aj keď ste to nikdy nerobili,  príďte, všetko vám vysvetlíme a radi vám s tým pomôžeme. Tešia sa na vás Andrejka Parošová a Erika Kelemenová. Prihlásiť sa môžete aj po ktorejkoľvek sv.omši o 11.00 hod. v sakristii u Eriky Kelemenovej.


Pozvánky