Úmysly

Pondelok

06:30 Za ZBP pre Dušana a rodinu |
18:00 † Karol Zigo a rodičia | Dolný kostol

Utorok

06:30 † Vdp. Roman |
18:00 † Mária Šebianová, rodičia a starí rodičia |

Streda

07:45 † František Bakoš a BP pre Katarínu Za žiakov a učiteľov ZŠ sv. Alžbety | Farský kostol
18:00 † Terézia Spurná |

Štvrtok

07:00 Za ZBP pre Alžbetu a jej rodinu | Dolný kostol
18:00 † Jozef Palaj a Jozefína z Hrádze |

Piatok

06:30 † Eugen Štrba a Mária |
18:00 Za ružu Márie Koišovej |

Sobota

07:00 Poďakovanie za 70. rokov života Heleny a BP pre rodinu |
18:00 † Jozef Ďurček – 4. výročie | Dolný kostol

Nedeľa

07:00 † Ján Štrba – 7. výročie |
08:30 † Anton Šály, manželka Anna a syn Ján | Stará Huta
09:30 † Martinka Kocianová – 5. výročie | Bukovina
09:30 † Ján Schneider – 20. výročie |
11:00 Za farnosť |
18:00 † Ján Vozár, manželka Katarína a dcéra Helenka |

Oznamy

Dnes je zbierka na seminár. Za milodary srdečné Pán Boh zaplať!
V stredu o 7:45 hod. ZŠ sv. Alžbety oslávi svoju patrónku svätou omšou vo farskom kostole.
Vo štvrtok je sviatok sv. Alžbety, patrónky dolného kostola, preto tam bude svätá omša ráno o 7:00 hod. Je to aj
zároveň štátny sviatok.


Pozvánky