Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božie požehnanie pre Eriku, Teréziu a Moniku |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 + Rudolf |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu |

Streda

06:30 + rodičia a starí rodičia z oboch strán |
18:30 + Štefan, Jaroslav a rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 + Mária |
17:00 | v maďarčine
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandra |

Piatok

06:30 + Michal a Jozefína |
18:30 + Alžbeta |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Vieru |
18:30 + Alžbeta. Ján a rodičia z oboch |

Nedeľa

07:00 Za farnosť |
08:30 + Jozef, Mária a rodičia z oboch strán |
10:00 + Vladimír |
11:30 | v maďarčine
16:30 za milosť obrátenia pre rodinu | latinská

Pondelok

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Paulínu |

Oznamy

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá adventná nedeľa) o 15:00.

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Na budúcu nedeľu sa po sv. omšiach uskutoční mesačná zbierka na opravu refektára a kostola. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Týždeň Cirkvi pre mladých:

Vrámci týždňa Cirkvi pre mladých sú všetci mladí pozvaní v pondelok, 14. novembra o 18:00 na stretnutie s nitrianskym pomocným biskupom, mons. Petrom Beňom.

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu:

Na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou bude konať modlitba zasvätenia ľudstva Božskému Srdcu Ježišovmu. Kto sa nábožne zúčastní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. V katedrále bude po sv. omši o 9:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k poklone počas celého dňa a o 17:00 budú slávnostné vešpery.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na január – apríl 2023:

V sakristii je možné po sv. omši si zapísať úmysel na sv. omše na obdobie január až apríl budúceho roka.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.


Pozvánky