Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Jozef, † z rod. Morihlatkovej, Urbanovej, Kopačkovej, Garecovej a Brezovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Štefan, Anna a Marián, † z rod. Šeligovej, Mikulčíkovej, Tóthovej a Kelnárovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Milan a za ZaBP rod. Janíkovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Jozef a Mária Marčekoví a za ZaBP rod. Marčekovej a Kadlecovej | Nemšová

Piatok

18:00 † Jozef, † z rod. Naňákovej a Repovej a za ZaBP rod. Naňákovej a Vercholovej | Nemšová

Sobota

07:00 † z rod. Lubinovej, Švančarovej, Blažejovej, Patkovej, Donkovej a Tomášovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
17:30 † Michal (20. výročie) a Terézia, † z rod. Bryndzovej a Holbovej a za ZaBP rod. Kňážkovej, Minárechovej a ŽilinskejLubinovej, Švančarovej, Blažejovej, Patkovej, Donkovej a Tomášovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Alojz Vanko a za ZaBP rod. Vankovej, Tomanicovej, Mutňanskej a Bednárikovej | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 † Ondrej, † rod. Šimkovej a Novosádovej a ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
17:30 † Lenka Mieříčková, † z rod. Záhorcovej a Bakošovej a za ZaBP rod. Bakošovej | Nemšová

Oznamy

  • V piatok bude mládežnícka sv. omša, na ktorú pozývame mládež našej farnosti.
  • V sobotu po večernej sv. omši vo farskom kostole bude miništrantské stretnutie v sakristii farského kostola. Bolo by milé, keby prišli všetci miništranti.
  • Nasledujúca nedeľa je nedeľou Krista, Kráľa neba i zeme, ktorá ukončuje liturgický rok. Pri hrubej sv. omši sa budeme modliť modlitbu „Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia“, kedy za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.
  • Vo štvrtok 24.11.2022 po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov.

Pozvánky