Úmysly

Pondelok

17:30 – + manžel Augustín, rodičia Adam a Pavlína |

Utorok

07:00 – Za zdravie a BP pre kňazov Pavla, Juraja, Františka, Miloša a všetkých tých, čo účinkovali v našej farnosti |
17:30 – + sestry Kamila, Mária, Anna a Kristína |

Streda

06:15 – + Vladimír |
17:30 – Poďakovanie za 90 rokov života a prosba o Božie požehnanie |

Štvrtok

06:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru |
17:30 – + Anna |

Piatok

06:00 – + Juraj, Mária, Jozef, Helena, Rudolf, Antónia, Stanislav, Etela, Mikuláš, Mária, Juraj, Pavol a starí rodičia, Štefan, Jozefína, Ondrej, Rudolf, Helena, Viktor, Martin, František , Jozef a starí rodičia |
17:30 – + Karol, Anton, Serafín a Johana |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Imrich |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – Za zdravie, BP, dary DS pre Jána a Štefániu |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – + Stanislav Lapin |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Prednádražia a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • V stredu v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
 • Vo štvrtok bude ranná sv. omša o 7:30 hod. a od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
 • Vo štvrtok od 17:00 do 17:30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na adoráciu.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
 • Minulý týždeň v oznamoch bola vyhlásená zbierka pre ľudí z Ukrajiny žijúcich v našom okrese, ktorá bola v stredu na našej Cirkevnej škole. Chceme vám poďakovať za vašu veľkú štedrosť, ktorú ste prejavili pri tejto pomoci.
 • sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na facebooku, instagrame a https://mladez.dcza.sk/
 • Dovoľujeme si Vás pozvať na Predadventný koncert ktorý sa uskutoční v nedeľu 20.11. o  17:00 hod. u nás v Kostole svätého Martina. Účinkovať budú Javorové husle a Múzy tvorivé. Pred koncertom i po ňom Vás radi privítame vonku na malom trhu s občerstvením a vianočnými drobnosťami. Vstupenky si je možné počas nasledujúcich dní  zakúpiť na fare po sv. omši a v deň koncertu od 16:00 hodiny budú vstupenky v predaji pred kostolom.
 • Katarínska zábava je za dverami, ak si sa ešte nenahlásil, neváhaj, je na to najvyšší čas. Posledné voľné miesta môžeš obsadiť do soboty 19.11. Tešíme sa na teba!
 • Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dnešnej hodovej slávnosti. Miništrantom, kostolníkom, organistkám, kvetinárke, kuchárovi, čo varí vonku guláš, pivovaru Martinus za sponzorský sud piva, tým ktorí pomohli s prípravou sedenia, občerstvenia, pečením koláčikov a všetkým ostatným. Osobitne sa chceme poďakovať Zboru sv. Ladislava z Rajca, ktorý dnes spestril a skrášlil liturgickú slávnosť na hodovej sv. omši a hodovému kazateľovi Peťovi Jandurovi za povzbudivé slová a celebrovanie slávnostnej sv. omše.

Pozvánky