Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc | Františkánsky
18:30 + manžel Karol a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Utorok

07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre manželku | Františkánsky
18:30 + rodičia Anton a Angela Zúbkoví a rodina z oboch strán | Františkánsky

Streda

07:00 + manželia Hrončekoví | Františkánsky
18:30 + František a Jozefína Drahošoví, rodičia Kožuchoví a Štefekoví | Františkánsky

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
17:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Kostolište
18:30 + Július Rác | Františkánsky

Piatok

07:00 | Františkánsky
18:30 + rodičia Ján a Elena Grígeľoví, Pavol a Anna Hallonoví | Františkánsky

Sobota

07:00 + Mária Sakalášová | Františkánsky
18:30 + starí rodičia Živicoví a strýko Ľudovít | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + Páter Osvald Bednár | Františkánsky
08:00 + rodičia Jozef a Ľudmila a manžel Milan Kostolný | Farský
09:00 + Mária Juríčková a rodina | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Ján Zaiček a rodičia | Františkánsky
18:30 + rodičia Benedikt a Malvína, strýkovia a starí rodičia | Františkánsky

Oznamy

  • Dnes je pri všetkých sv. omšiach tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

  • Naše Cirkevné Gymnázium srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční zajtra od 8:00 h. do 12:00 h. Škola v školskom roku 2023/2024 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií sa nachádza vo výveske a na školskej webovej stránke.

  • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

  • V tomto týždni sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

  • Na budúcu nedeľu, na slávnosť Krista Kráľa, popoludní o 17:00 h. bude vo františkánskom kostole koncert Pezinského chrámového zboru Ad Una Corda. Vstupné je dobrovoľné. Zbor úspešne prezentuje chrámovú hudbu po celom svete. Srdečne vás všetkých pozývame.

  • S radosťou vám dávame do pozornosti, že v rámci tradičnej Malackej novény, budú v tomto roku opäť po 20 rokoch prebiehať v našej farnosti Ľudové misie. Pozvanie p. dekana prijali bratia Kapucíni. Plánujte si, prosíme, svoj čas tak, aby ste sa v týchto dňoch mohli misií zúčastňovať. Zároveň vás pozývame k modlitbe za hojný duchovný osoh misií pre celú farnosť. Vzadu na stolíku si môžete zobrať aj lístočky s osobitnou modlitbou na tento úmysel. Nech je to naozaj požehnaný a milostivý čas pre všetkých.


Pozvánky