Úmysly

Pondelok

súkromná Za farníkov |

Utorok

18:00 + Vladimír Staňo, mesačná sv. omša |

Streda

06:30 + Gracián | Féria

Štvrtok

18:00 + Milan a Anna Billoví | Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka, o 18:30 Mládežnícka adorácia

Piatok

18:00 + Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša | o 19:00 - mládežnícke stretko

Sobota

08:00 + Jozef Pavlis, 30. výročie a manželka Amália | Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa

08:00 + Ján Beger, 6. výročie a rodičia | 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME
10:00 + Ján Šupka a manželka Zlatica |

Oznamy

Ďakujem vám za modlitbovú podporu počas duchovných cvičení pre kňazov, ktoré som absolvoval v uplynulom týždni spolu s inými kňazmi na Velehrade.

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí, ktoré možno nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladezV našej farnosti bude takto ladená štvrtková adorácia a v piatok bude na fare o 19:00 hod. mládežnícke stretko. Zároveň nás všetkých pozývam v tomto týždni k vrúcnejšej modlitbe za mladých ľudí.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 250,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!


Pozvánky