Úmysly

Pondelok

06:30 † Tibor Kerepecký, rodičia a bratia a živá rodina; † Ján a Anna Cibuľovci, dcéra Anna (Vajsov) a živá rodina; † Jozef Zošiak a syn Jozef (otec Paľko) |

Utorok

18:00 † Eva a Ján Kyseľovci a rodičia z oboch strán a živá rodina; † rodina Marková, rodičia Vreštiakovci, starí rodičia z oboch strán a celá † rodina; † rodičia Jozef a Cecília Fojtíkovci (otec Paľko) |

Streda

06:30 † Peter a Mária Gregáňovci, ostatná † rodina a živá rodina; † rodičia |

Štvrtok

18:00 † Marián Kurek a rodičia z oboch strán; † Jozef Gregáň (pohrebná) |

Piatok

08:00 † Margita a Ján Špurnajovci a starí rodičia; Poďakovanie za 50 rokov spoločného života s prosbou o pomoc Božiu a ochranu Panny Márie do ďalších rokov (otec Paľko) |
18:00 † Emil a starí rodičia z oboch strán |

Sobota

18:00 Za farnosť; Na úmysel |

Nedeľa

07:30 † rodičia Pavel a Anna Brhlíkovci, starí rodičia z oboch strán a živá rodina |
09:00 Za farnosť (priamy prenos) |
10:30 † Marián Machovich (1. výročie) |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti. Pozývame osobitne prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • Na budúcu nedeľu 20. 11. po sv. omši o 10.30 hod. bude poklona pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa.
  • V nedeľu 27.11. bude stretnutie lektorov aktuálnych i nových spojené s liturgickými prednáškami, ktoré budú viesť Mgr. Peter Staroštík, dekan v katedrále B. Bystrica a ThLic. Peter Lupták, tajomník biskupa.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Pozvánky