Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ František Mišík a manželka Mária, syn a vnuk | Orovnica
18:00 ✝︎ Jozef Vydra, rodičia brat Ján a manželka Paulína | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Ján Duška, manželka Mária, deti a vnuci | Psiare
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Miroslav Havran ( 7. výročie ) | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Štefan a brat Anton s manželkou a rodičia | Farský kostol

Piatok

17:00 Na úmysel a za uzdravenie | Psiare
18:00 ✝︎ Ivan Karhan (2. výročie) | Farský kostol

Sobota

18:00 Na úmysel celebranta ✝︎ Karok Havran (1 výročie) a manželka Terézia | Farský kostol

Nedeľa

08:00 ✝︎ Ján Bóna, manž. Helena a rodičia | Psiare
09:30 ✝︎Ján Kokoška a rodičia | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta. Za farníkov | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes je 6. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František v roku 2016. Celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
 • Na budúcu nedeľu je púť ku Kristovi Kráľovi
 • Bazilika sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku 19. – 20. novembra 2022
 • Sobota  19. novembra, Svätá omša o 18.00; celebruje Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor baziliky. Po sv. omši bude uctenie relikvie Kristovej krvi.
 • Nedeľa 20. novembra. Svätá omša o 11,00; celebruje Mons. Marian Šuráb, kanonik nitrianskej sídelnej kapituly.
 • Popoludní o 15.00 hodine bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou zakončená slávnostným požehnaním o 16.00. Poklonu vedie Vdp. farár Alexander Staník
 • Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred sv. omšou.
 • V sobotu o 8.00 hodine budeme upratovať náš farský kostol – baziliku jej vnútro i okolie pred púťou ku Kristovi Kráľovi. Prosím, všetkých ochotných aby prišli pomôcť pri upratovaní, privítame aj mužov. Vopred ďakujeme.
 • V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

Ostatné oznamy

 • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky