Úmysly

Pondelok

07:00 Za chorého manžela a za živú vieru pre syna | Karmel
17:30 Za chorého manžela a za živú vieru pre syna |

Utorok

07:00 +bratia a sestry Karmelu | Karmel
17:30 +František Rybár, 1.výr. |

Streda

07:00 +manžel Milan, 1.výr. | Karmel
17:30 +Milan Píš, 1.výr. |

Štvrtok

07:00 Na poďakovanie za 50.rokov života dcéry Kataríny a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel
17:30 +Anna Malčeková, 1.výr., manžel Ján a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Piatok

07:00 Na poďakovanie za 50.rokov manželstva | Karmel
17:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Jozefa |

Sobota

07:00 Za rehoľné a kňazské povolania | Karmel
07:30 Ružu Emílie Lapinovej |
17:30 +Agáta Diškantová, 1.výr. a rodičia Debnároví |

Nedeľa

07:30 Na úmysel Karmelu | Karmel
07:45 Za veriacich |
09:00 +Jozef Fekiač, 1.výr., manželka Anna, členovia rodiny a za Božiu pomoc rodine |
10:30 +rodičia Jozef a Anna Kucejoví, 1.výr. |
17:30 +Emília Svoradová, 15.výr. a manžel Július |

Oznamy

 •  Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.18. Emílie Lapinovej.
 •  Prvonedeľná zbierka z minulej nedele bola 1.260,- €. Za dary vám vyslovujeme Pán
  Boh zaplať.
 •  V dnešnú nedeľu je diecézna zbierka na kňazský seminár. Za dary Vám už vopred
  vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/
  zapísať úmysel sv. omše na mesiac december, ktorá sa bude slúžiť vo farskom
  kostole. V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice.
  V čase od 8.00-9.00 hod budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti
  1.výročia úmrtia a z príležitosti životných jubilei. Po deviatej hodine budeme zapísovať
  ostatné úmysly.
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude 24.11.2022 o 18.30 hod.
 • Spojená škola v Detve organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou
  Banská Bystrica Študentskú kvapku krvi, ktorá sa bude konať v stredu 16.11.2022.
  Registrácia darcov je od 8.00-10.00 hod v budove školy na Štúrovej ulici č. 848.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€.                                                                  

Pozvánky