Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | od 15:00 adorácia
18:00 | od 15:00 adorácia

Piatok

07:00 |
16:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Vo štvrtok kurz Náboženstvo pre dospelých večer pri sv. omši nebude, bude znovu až o týždeň.

V dňoch od 24.11. do 27.11.2022 bude v predajni Tesco Čadca prebiehať Tesco zbierka potravín a drogérie pre núdznych ľudí. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.

Týždeň Cirkvi pre mládež: pamätajme v modlitbe na našich mladých – najmä birmovancov. Piatok večer bude sv. omša s adoráciou zameraná na tento úmysel.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa – po sv. omšiach bude pobožnosť zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Horná ul. a Rieka

V sobotu 19.11.2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. “Kráľovského dňa”. Pán biskup pozýva všetkých mladých na stretnutie do diecézneho centra(biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na facebboku a instagrame https://mladez.dcza.sk/

Spoločenstvo Rodinka pozýva deti a rodiny 17.11.2022 na pobožnosť Krížovej cesty spojenú s prechádzkou a púšťaním šarkanov na Kalváriu Krásno nad Kysucou. Odchod o 10:00 spred železničnej stanice v Krásne nad Kysucou a koniec na rozhľadni Jantov. Výlet sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky