Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Alžbeta a Michal, + syn Michal KONC.: + brat Emil a sestra Edita; + rodičia Emil a Alžbeta; + rodičia Jozef a Mária; + Ferdinand a Mária |

Utorok

06:30 Za uzdravie a obrátenie otca Stanislava |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu |

Streda

06:30 + manžel a rodičia |
17:30 + rodičia Ondrej a Mária |

Štvrtok

06:30 + Imrich a Juliana, Mária, Mária |
18:30 + rodičia Anna, Ján, Serafína, Ján, brat Ján, švagriná Eva a Mária, synovec Ján |

Piatok

06:30 + rodičia Karol a Helena, Alfréd a Viera; + z rodiny Kissovej, Kleinovej, Lipkovej, Dolárovej, Navarovej a Martinčákovej |
18:30 + Editka |

Sobota

08:00 + Pavol – 1. výročie od smrti |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

Nedeľa

08:00 + rodičia Alexander a Helena a starí rodičia z oboch strán |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Janka a Anton, švagriná Gabika |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie, dary D.S. pre vnučku Elu, matku Lucku a deti Máriu, Lýdiu s deťmi a rodinami |

Oznamy

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude v pastoračke detské stretko.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí v pastoračke.

SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA

Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

ZASVÄTENIE NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU

Na budúcu nedeľu – slávnosť Krista Kráľa, sa na konci všetkých sv. omší koná “zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu”.
Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

PROSBA O POMOC

Advent je na dosah ruky a my pre vás vo farnosti pripravujeme rôzne duchovné aktivity. Potrebovali by sme však od vás pomoc! Ak máte doma priehľadné vázy a boli by ste ochotní ich požičať na obdobie adventu, prosíme prineste ich označené vašim priezviskom do sakristie. Vázy, ktoré budú slúžiť ako dekorácia kostola, si bude možné naspäť vyzdvihnúť od 16. decembra vždy po sv. omšiach.

DOD CK

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční uskutoční 19. 11. 2022 od 13.00 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné na www.ckba.sk.

SLADKÁ POMOC – MISIE

Na budúcu nedeľu po doobedných sv. omšiach môžete podporiť misie zapojením sa do kampane “Sladká pomoc” – kúpou malej sladkosti za 1 €, 2€, pred farským kostolom.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 3 a 4.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. novembra. Môžete sa zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke www.cervenastreda.sk . 19. novembra o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní. Informácie sú na stránke www.cervenastreda.sk alebo na plagáte


Pozvánky