Úmysly

Pondelok

17:00 Fars.kost. /maď. |
18:00 Nedávno zosnulá Juliana Keleová | Fars.kost. /slov.

Utorok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + členov r. Nemcovej | Kost.sv.Jozefa/slov.

Streda

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Fars.kost./slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá | Fars.kost./slov.

Piatok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za živých i + členov ružencového bratstva | Fars.kost./slov.

Sobota

07:00 | Fars.kost. /maď.
08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala | Fars.kost./slov.

Nedeľa

07:00 + rodičia a súrodenci Jozef a Lýdia | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 Veriaci | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (12.11.2022)

  • Pokračovanie synodálnych stretnutí

Pozývame vás na synodálne stretnutie, ktoré bude v utorok od 19:00 v pastoračnom centre. Počas tohto stretnutia sa budeme zamýšľať nad tým ako pokračovať ďalej v synodálnych stretnutiach.

  • Biblické triá

Aj počas tohto adventu Vám chceme ponúknuť Biblické triá. Je to jednoduchý spôsob rozjímania nad Svätým Písmom v malej skupine – 3 osoby.

Tento krát sa budeme stretávať spolu s adventným prorokom – sv. Jánom Krstiteľom. Kto by sa chcel zapojiť, nech sa prihlási do soboty na adrese trio@beracha.sk. Viac informácií o biblických triách nájdete na farskej stránke.

  • Týždeň Cirkvi pre mládež

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

  • Svätomartinská zbierka

Po svätej omši bude tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov.

 

V Bratislave, dňa 12.11.2022                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky