Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého pre Anetku s rodinou / + matka Mária Kissová |

Utorok

08:00 + manžel, sestra a rodičia z oboch strán |
18:30 + otec František, rodičia z oboch strán, starí rodičia, brat s manželkou a strýko |

Streda

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre manžela Petra | Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
18:30 + rodičia Alžbeta, Jozef, Júlia a Ján |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre sestru Marianku | sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18:30 + rodičia Mária a Vladimír a svokrovci |

Piatok

08:00 Za všetku potrebnú Božiu pomoc pre Magdalénu, Zuzanu a Vlada s rodinou |
18:30 + Júlia Zubková (nedožitých 100. rokov) a jej rodina z oboch strán |

Sobota

08:00 Za Božie požehnanie pre manžela a celú rodinu |

Nedeľa

08:00 + Alžbeta a všetci zosnulí z rodiny Felixovej a Lenczovej | Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme
09:30 + Mária |
11:00 Za farnosť |
18:30 + Karol a Anastázia Jánošoví, rodičia z oboch strán, starí rodičia a súrodenci |

Oznamy

 • Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
  o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00
  a 10:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
  omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
  farnosti (farnosť DNV) a v sobotu o 10:00 z birmovky.

 

 • Birmovka – Nasledujúcu sobotu 19. 11. 2022 bude v našej
  farnosti o 10:00 svätá omša, pri ktorej našim mladým pán
  arcibiskup vyslúži sviatosť birmovania. Sprevádzajme našich
  birmovancov našou modlitbou a životom viery.

 

 • Svätomartinská zbierka – Dnes sa pri všetkých sv. omšiach bude
  konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok
  zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu
  pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup
  polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v
  Bratislave.

 

 • Sviečka za nenarodené deti – V našej farnosti sme podporili
  projekty Fóra života sumou 280,00. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

 

 • Prednáška, diskusia – Srdečne vás pozývame v piatok 25. 11.
  o 19:30 na ďalšie stretnutie, prednášku, diskusiu zo série
  „Kráčajme spoločne vo viere, hľadajúc porozumenie“. Tentokrát
  pod vedením Lukáša Jeníka na tému „Náboženstvo a viera
  v sekulárnej spoločnosti.“

 

 • Zóna bez peňazí – Charita DNV pozýva všetkých, ktorí by chceli
  darovať nepotrebné, ale funkčné a zachovalé oblečenie, predmety
  z domácnosti, športové potreby, hračky, knižky a pod., aby sa
  ozvali buď na Facebook Charita DNV alebo mailom
  na charitadnv@gmail.com

 

 • Podeľ sa a pomôž – Chceli by sme dať do pozornosti zbierku
  potravín “Podeľ sa a pomôž”, ktorú môžete podporiť vhodením
  zakúpených trvanlivých potravín, drogérie alebo čistiacich
  prostriedkov do priestoru za pokladňami v miestnom Lidli. Z
  týchto potravín naša Charita pripravuje balíčky pre rodiny v
  núdzi. Všetkým darcom ďakujeme.

 

 • Týždeň Cirkvi pre mládež – V dňoch od 14. do 20. novembra sa
  uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia
  pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity,
  ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME
  QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do
  Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť
  bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav
  Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny
  svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v
  Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na
  stránke www.mladezba.sk

Pozvánky